TPA 22/2012

Sairausvakuutuslain mukaisen matkakorvausjärjestelmän uudistaminen (Lauri

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 12.06.2012 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 204/2014 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 13.06.2012

Käsittely päättynyt 21.11.2014 StVM 26/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.06.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

13.11.2014

Päätetty yhdistää tämän asian käsittely toiseen asiaan.