TPA 29/2009

Elinsiirtoja koskevan tiedon ja koulutuksen lisääminen (Päivi Räsänen/kd )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 09.06.2009 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 276/2009 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 10.06.2009

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.06.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.05.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: