TPA 29/2011

TPA 29/2011

Tuloveroasteikon kiristäminen (Jukka Kärnä /sd)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 06.03.2012 valtiovarainvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 87/2012

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.03.2012

Käsittely päättynyt 06.11.2012 VaVM 23/2012 vp

Käsittelyvaiheet

09.03.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

09.03.2012

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.11.2012

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​