TPA 35/2014

TPA 35/2014

Maatalouden ympäristölupajärjestelmän muuttaminen (Kimmo Tiilikainen /kesk ym.)

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 12.11.2014 ympäristövaliokuntaan käsiteltäväksi

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 257/2014

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 13.11.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.01.2015

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​