TPA 36/2008

Työmatkojen kilometrikorvauksen määrittelyn muuttaminen (Mikko Alatalo /kesk)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 17.06.2008 valtiovarainvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 112/2008 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 17.06.2008

Käsittely päättynyt 18.11.2008 VaVM 22/2008 vp

Käsittelyvaiheet

18.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: