TPA 36/2012

Työttömyysturvan ehtojen muuttaminen nuorten yhteiskuntatakuun piiriin

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 25.10.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 198/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 29.10.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

19.11.2014

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: