TPA 40/2010

Moottoripyörällä ajon turvallisuus (Päivi Lipponen/sd )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 23.06.2010 liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 24.08.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

17.11.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 212/2010 vp