TPA 42/2012

TPA 42/2012

Kohtuuttomuuden määritteleminen vesihuoltolaissa (Martti Mölsä/ps ym.)

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 14.12.2012 ympäristövaliokuntaan käsiteltäväksi
Puhemiesneuvosto lähettänyt 18.02.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 218/2013

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 18.12.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.02.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

20.02.2014

Siirretty käsiteltäväksi

- käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 19.02.2014

Käsittely päättynyt 15.05.2014

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.02.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Kirjaus

15.05.2014

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​