TPA 43/2008

Mopoautoa koskevan lainsäädännön muuttaminen (Janne Seurujärvi/kesk )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 05.11.2008 liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 07.11.2008

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.11.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

17.11.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 212/2010 vp