TPA 43/2014

Viranomaisen valitusoikeuden rajoittaminen toisen viranomaisen tekemiin

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 12.11.2014 lakivaliokuntaan mietintöä varten

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 245/2014 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 13.11.2014

Käsittely päättynyt 06.02.2015 LaVM 23/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

14.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

30.01.2015

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: