TPA 45/2007

Kevyiden nelipyöräisten kulkuneuvojen ajokoe (Tero Rönni/sd )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 04.12.2007 liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 14.01.2008

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

17.11.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 212/2010 vp