TPA 48/2009

TPA 48/2009

Työmatkakulujen täydellinen verovähennysoikeus (Lauri Oinonen /kesk)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 29.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 133/2009

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.10.2009

Käsittely päättynyt 24.11.2009 VaVM 39/2009 vp

Käsittelyvaiheet

06.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

06.10.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

24.11.2009

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: