TPA 5/2007

Vaikeavammaisten avustaja- ja tulkkijärjestelmän kehittäminen (Leena Rauhala/kd

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 24.05.2007 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 166/2008 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 25.05.2007

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.05.2007

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

25.11.2008

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: