TPA 56/2009

Uusien kuljettajien liikenneturvallisuuden parantaminen (Pertti Hemmilä/kok )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 29.09.2009 liikenne- ja viestintävaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 212/2010 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 06.10.2009

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

17.11.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

- HE 212/2010 vp