TPA 62/2009

TPA 62/2009

Windfall-voiton verottaminen sähkön tuotannossa (Pentti Tiusanen /vas ym.)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 29.09.2009 valtiovarainvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 147/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 05.10.2009

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

06.10.2009

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

06.10.2009

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​