TPA 66/2006

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut (Anne Holmlund/kok )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 14.06.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 234/2006 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 15.06.2006

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

11.01.2007

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: