TPA 76/2005

Polttonesteiden hinnannousun korvaaminen yrityksille (Toimi Kankaanniemi/kd )

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 13.10.2005 valtiovarainvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn: HE 56/2006 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 17.10.2005

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

18.10.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

I käsittely

18.10.2005

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

06.06.2006

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely: