TPA 8/2012

TPA 8/2012

Maanottoa säätelevän lainsäädännön kehittäminen (Arja Juvonen /ps)

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 06.03.2012 ympäristövaliokuntaan käsiteltäväksi

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 257/2014

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 07.03.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

08.03.2012

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

20.01.2015

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​