TPA 80/2010

TPA 80/2010

Biokaasukäyttöisten ajoneuvojen ja työkoneiden vapauttaminen käyttövoimaverosta (Lauri Oinonen /kesk)

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Puhemiesneuvosto lähettänyt 30.11.2010 valtiovarainvaliokuntaan

Yhdistetty asian käsittelyyn:HE 147/2010

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 30.11.2010

Käsittely päättynyt 02.12.2010 VaVM 51/2010 vp

Käsittelyvaiheet

01.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

01.12.2010

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

02.12.2010

Päätetty yhdistää aloitteen käsittely:

​​​​