TS 110/2011

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahoitusvakautensa osalta

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skärpning av den

KOM-numero: COM(2011) 819

Saapunut: 15.12.2011

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 26.01.2012

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 09.02.2012

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 15.12.2011 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 15.12.2011 valtiovarainvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 15.12.2011 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 15.12.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 28.12.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet