TS 120/2013

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI eräiden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om förstärkning av vissa

KOM-numero: COM(2013) 821

Saapunut: 17.12.2013

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 28.01.2014

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 11.02.2014

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 17.12.2013 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 17.12.2013 lakivaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 17.12.2013 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 17.12.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Lakivaliokunta

Saapunut: 07.01.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet