TS 122/2011

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kumppanuusvälineen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av ett

KOM-numero: COM(2011) 843

Saapunut: 22.12.2011

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 02.02.2012

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 16.02.2012

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 22.12.2011 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 22.12.2011 ulkoasiainvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 22.12.2011 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 22.12.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 01.02.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet