TS 124/2013

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS makrotaloudellisen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till

KOM-numero: COM(2013) 860

Saapunut: 17.12.2013

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 28.01.2014

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 11.02.2014

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 17.12.2013 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 17.12.2013 valtiovarainvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 17.12.2013 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 17.12.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.12.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet