TS 144/2011

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI terveyttä ja

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv

KOM-numero: COM(2012) 15

Saapunut: 26.01.2012

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 08.03.2012

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 22.03.2012

Asian valiokuntakäsittely

Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 30.01.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 26.01.2012 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 30.01.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 06.02.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet