TS 16/2014

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI ammatillisia lisäeläkkeitä

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om verksamhet i och tillsyn

KOM-numero: COM(2014) 167

Saapunut: 03.04.2014

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 15.05.2014

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 29.05.2014

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 03.04.2014 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 03.04.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 03.04.2014 talousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 03.04.2014 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 03.04.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.04.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Talousvaliokunta

Saapunut: 07.04.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet