TS 24/2011

TS 24/2011

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisestä kalastuspolitiikasta

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om den gemensamma fiskeripolitiken

KOM-numero:KOM(2011) 425 lopullinen

Saapunut: 28.07.2011

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 08.09.2011

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 22.09.2011

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 28.07.2011 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 28.07.2011 maa- ja metsätalousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 28.07.2011 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 28.07.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 15.08.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

​​​​