TS 28/2011

TS 28/2011

Ehdotus EUROOPAN NEUVOSTON JA PARLAMENTIN ASETUS kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter

KOM-numero:COM(2011) 416

Saapunut: 05.08.2011

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 16.09.2011

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 30.09.2011

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 05.08.2011 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 16.08.2011 maa- ja metsätalousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 05.08.2011 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 16.08.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 18.08.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

​​​​