TS 46/2013

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS virallisesta valvonnasta ja

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om offentlig kontroll och

KOM-numero: COM(2013) 265

Saapunut: 13.05.2013

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 24.06.2013

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 08.07.2013

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 13.05.2013 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 13.05.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 13.05.2013 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 13.05.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 15.05.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet