TS 56/2012

Muutos komission ehdotukseen KOM(2011) 628 lopullinen/2: EUROOPAN PARLAMENTIN

Ändring av kommissionens förslag COM(2011) 628 final/2 till EUROPAPARLAMENTETS

KOM-numero: COM(2012) 551

Saapunut: 02.10.2012

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 13.11.2012

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 27.11.2012

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 02.10.2012 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 02.10.2012 maa- ja metsätalousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 02.10.2012 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 02.10.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 03.10.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet