TS 59/2011

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yhteisen maatalouspolitiikan

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om finansiering,

KOM-numero: COM(2011) 628

Saapunut: 21.10.2011

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 02.12.2011

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 16.12.2011

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 21.10.2011 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 21.10.2011 maa- ja metsätalousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 21.10.2011 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 21.10.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 25.10.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet