TS 59/2013

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-,

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av vissa

KOM-numero: COM(2013) 418

Saapunut: 17.06.2013

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 29.07.2013

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 12.08.2013

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 17.06.2013 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 17.06.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 17.06.2013 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 17.06.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 19.06.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet