TS 70/2012

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkisesti noteerattujen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om en jämnare

KOM-numero: COM(2012) 614

Saapunut: 21.11.2012

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 02.01.2013

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 16.01.2013

Asian valiokuntakäsittely

Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 26.11.2012 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 21.11.2012 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 26.11.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 27.11.2012

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet