TS 77/2012

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tupakkatuotteiden ja

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillnärmning av

KOM-numero: COM(2012) 788

Saapunut: 07.01.2013

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 18.02.2013

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 04.03.2013

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 07.01.2013 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 07.01.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 07.01.2013 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 07.01.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 14.01.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet