TS 90/2013

Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

KOM-numero: COM(2013) 534

Saapunut: 21.08.2013

Määräaika esityksille suurelle valiokunnalle/Frist för framställningar till stora utskottet: 02.10.2013

Määräaika huomautuksille EU:n toimielimille/Frist för anmärkningar till EU:s institutioner: 16.10.2013

Asian valiokuntakäsittely

Euroopan komissio lähettänyt 21.08.2013 suureen valiokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 21.08.2013 lakivaliokuntaan toissijaisuusasiana
Suuren valiokunnan sihteeristö lähettänyt 21.08.2013 toissijaisuusasian Ahvenanmaan maakuntapäiville

Suuri valiokunta

Saapunut: 21.08.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Käsittely

21.03.2014

Merkitty saapuneeksi

- Komission vastaus 19.30.2014

Lakivaliokunta

Saapunut: 21.08.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet