U 35/2011

U 35/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (rikkidirektiivi)

EUTORI-numero:EU/2011/1400

KOM-numero:KOM(2011) 441 lopull. KOM(2011) 439 lopull.

Ministeriö: Ympäristöministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Puhemies lähettänyt 16.09.2011 suureen valiokuntaan käsiteltäväksi
Puhemies lähettänyt 16.09.2011 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Puhemies lähettänyt 16.09.2011 ympäristövaliokuntaan tiedoksi
Suuri valiokunta lähettänyt 21.09.2011 talousvaliokuntaan tiedoksi

Suuri valiokunta

Saapunut: 19.09.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

21.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- U 35/2011 vp

21.09.2011

Pyydetty lausunto:

- TaV

04.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 9/201 vp

Kirjaus

18.11.2011

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

Käsittely

23.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 20/2011 TaVL 20/2011 vp

23.11.2011

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

23.11.2011

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 1. YM 18.11.2011

23.11.2011

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 1. YM 18.11.2011 - YmV, TaV, LiV

25.11.2011

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- YmV:n ilmoitus 24.112011 1. YM 18.11.2011

02.12.2011

Merkitty saapuneeksi

- TaV:n ilmoitus 01.12.2011 1. YM 18.11.2011

09.12.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LiVL 12/2011 vp

09.12.2011

Yleiskeskustelu

09.12.2011

Yksityiskohtainen käsittely

09.12.2011

Valmistunut:

- SuVL 8/2011 vp

16.12.2011

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

16.12.2011

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 160/2011 vp

27.03.2012

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 2. YM 16.03.2012

27.03.2012

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 2. YM 16.03.2012 - YmV, TaV, LiV

27.03.2012

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

11.04.2012

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- YmV:n ilmoitus 30.3.2012 2. VM 16.03.2012

13.04.2012

Merkitty saapuneeksi

- LiV:n kannanotto 10.04.2012

04.05.2012

Merkitty saapuneeksi

- TaV:n kannanotto 02.05.2012 2. YM 16.03.2012

04.05.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maija Pietarinen,

- kansainvälisten asiain neuvos Liisi Klobut, ympäristöministeriö

- erityisasiantuntija Laura Eiro, liikenne-ja viestintäministeriö

04.05.2012

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 67/2012 vp

25.05.2012

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 3. YM 25.05.2012

25.05.2012

Päätetty lähettää tiedoksi:

- 3. YM 25.05.2012 - YmV, TaV, LiV

30.11.2012

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 19.09.2011

Käsittely päättynyt 07.12.2011 LiVL 12/2011 vp

Käsittely päättynyt 10.04.2012 LiVP 17/2012 vp 6 §

Käsittely päättynyt 12.06.2012 LiVP 46/2012 vp 7 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

21.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

30.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

- asiantuntija Olli Holm, Liikennevirasto

- ylijohtaja Tuomas Routa, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (K)

- erikoistutkija Raimo Salonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- erikoistutkija Harri Kankaanpää, Suomen ympäristökeskus (K)

- asiantuntija Pertti Sundqvist, Suomen luonnonsuojeluliitto (K)

- Senior Vice President Ismo Platan, Rautaruukki Oyj (K)

05.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Eija Kanto, Suomen Varustamot ry (K)

- apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Suomen Satamaliitto (K)

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- General Manager Torbjörn Henriksson, Wärtsilä Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Merimies-Unioni ry (K)

07.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jäsen Satu Hassi, Euroopan parlamentti (K)

- jäsen Ville Itälä, Euroopan parlamentti

Merkitty saapuneeksi

- Liikenteen turvallisuusviraston lisäselvitys 5.10.2011

14.10.2011

Epävirallinen keskustelu

18.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tulosalueen johtaja Yrjö Viisanen, Ilmatieteen laitos (K)

- teknologiajohtaja Satu Helynen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT (K)

- yksikön päällikkö, varajohtaja Sari Repka, Turun yliopisto (K)

- energiajohtaja Jouni Punnonen, Metsäteollisuus ry (K)

- asiantuntija Matti Spolander, Teknologiateollisuus ry (K)

- johtaja Christer Paltschik, Gasum Oyj (K)

- varatoimitusjohtaja Pekka Huttula, Öljyalan Keskusliitto ry (K)

Asian ilmoittaminen

21.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneministeri Merja Kyllönen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitys 19.10.2011

Käsittely

27.10.2011

Merkitty saapuneeksi

- LVM:n lisäselvitykset 20.10.2011 ja 24.10.2011

02.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

15.11.2011

Merkitty saapuneeksi

- EK:n lisäselvitys

Pyydetty lisäselvitys:

17.11.2011

Valmistava keskustelu

18.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Jatkettu valmistava keskustelu

24.11.2011

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 1. YM 18.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- asiantuntija Eija Kanto, Suomen Varustamot ry (K)

Valmistava keskustelu

02.12.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

07.12.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 12/2011 vp

2 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

10.04.2012

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 2. YM 16.03.2012

Käsittely

10.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö

- erityisasiantuntija Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö

Hyväksytty valiokunnan kannanotto:

- LiVP 17/2012 vp - SuV

Asian ilmoittaminen

29.05.2012

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 3. YM 25.05.2012

Käsittely

12.06.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Varustamot ry (K)

Merkitty tiedoksi.

- 3. YM 25.05.2012

Talousvaliokunta

Saapunut: 22.09.2011

Käsittely päättynyt 18.11.2011 TaVL 20/2011 vp

Käsittely päättynyt 30.11.2011 TaVP 53/2011 vp 8 §

Käsittely päättynyt 02.05.2012 TaVP 37/2012 vp 5 §

Käsittely päättynyt 29.05.2012 TaVP 48/2012 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

28.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.09.2011

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

06.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

- hallitusneuvos Silja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- toimitusjohtaja Olof Widén, Suomen Varustamot ry (K)

- puheenjohtaja Jan Vikström, Suomen Laivameklariliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

07.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Markku Mylly, Suomen Satamaliitto (K)

- logistiikkajohtaja Eeva Kokkonen, M-real Oyj (K)

- ympäristö- ja laatujohtaja Juha Ylimaunu, Outokumpu Oyj (K)

- johtaja, kestävä kehitys Marko Vainikka, Wärtsilä Finland Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Laivameklariliitto ry:n lisäselvitys 6.10.2011

Pyydetty kirjallinen lausunto:

18.10.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Neste Oil Oyj (K)

- Teknologian tutkimuskeskus VTT (K)

- Rautaruukki Oyj (K)

27.10.2011

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

03.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- merenkulun ylitarkastaja Jorma Kämäräinen, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

08.11.2011

Valmistava keskustelu

17.11.2011

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 11.11.2011

Yksityiskohtainen käsittely

18.11.2011

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 20/2011 vp

2 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

24.11.2011

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 1. YM 18.11.2011

30.11.2011

Hyväksytty valiokunnan kannanotto:

- 1. YM 18.11.2011 - SuV

3 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

28.03.2012

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 2. YM 16.03.2012

Käsittely

28.03.2012

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.04.2012

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö

02.05.2012

Hyväksytty valiokunnan kannanotto:

- 2. YM 16.03.2012 - SuV

4 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

29.05.2012

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 3. YM 25.05.2012

Käsittely

29.05.2012

Merkitty tiedoksi.

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 19.09.2011

Käsittely päättynyt 29.05.2012 YmVP 37/2012 vp

Käsittely päättynyt 30.03.2012 YmVP 21/2012 vp 6 §

Käsittely päättynyt 24.11.2011 YmVP 36/2011 vp 4 §

Käsittely päättynyt 01.11.2011 YmVL 9/2011 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

20.09.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.09.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Maija Pietarinen, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- ylilääkäri Raimo O. Salonen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

07.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jäsen Ville Itälä, Euroopan parlamentti

- jäsen Satu Hassi, Euroopan parlamentti (K)

14.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry (K)

- projekti-insinööri Juha Kalli, Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus (K)

18.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Olli Holm, Liikennevirasto (K)

- johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- asiantuntija Matti Spolander, Teknologiateollisuus ry (K)

- asiantuntija Eija Kanto, Suomen Varustamot ry (K)

- ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjohtaja Harri Leppänen, Ruukki Metals Oy (K)

- johtaja Marko Vainikka, Wärtsilä Oyj (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Öljyalan Keskusliitto (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

20.10.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ilmatieteen laitos (K)

- Outokumpu Oyj (K)

25.10.2011

Merkitty saapuneeksi

- liikenne- ja viestinäministeriön lisäselvitykset.

Valmistava keskustelu

01.11.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 9/2011 vp

2 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

24.11.2011

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 1. YM 18.11.2011

Käsittely

24.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Lolan Eriksson, liikenne- ja viestintäministeriö

24.11.2011

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- SuV

3 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

30.03.2012

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 2. VM 16.03.2012

Käsittely

30.03.2012

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Maija Pietarinen, ympäristöministeriö

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- 2. VM 16.03.2012 - SuV

4 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

29.05.2012

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 3. YM 25.05.2012

Käsittely

29.05.2012

Merkitty tiedoksi.

​​​​