U 37/2011

U 37/2011

komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja finanssiryhmittymään kuuluvien luottolaitosten, vakuutusyritysten ja sijoituspalveluyritysten lisävalvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta ja komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä kos

EUTORI-numero:EU/2011/1440 EU/2011/1439

KOM-numero:KOM(2011) 453 lopullinen KOM(2011) 452 lopullinen

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Puhemies lähettänyt 30.09.2011 suureen valiokuntaan käsiteltäväksi
Puhemies lähettänyt 30.09.2011 talousvaliokuntaan lausuntoa varten

Suuri valiokunta

Saapunut: 03.10.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

07.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- U 37/2011 vp

23.11.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 19/2011 vp

23.11.2011

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 121/2011 vp

27.03.2012

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

27.04.2012

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

27.04.2012

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 66/2012 vp

11.05.2012

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

11.05.2012

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 72/2012 vp

05.07.2012

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

05.07.2012

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 125/2012 vp

09.11.2012

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

09.11.2012

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 164/2012 vp

30.11.2012

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

30.11.2012

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 182/2012 vp

01.03.2013

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

01.03.2013

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 15/2013 vp

01.07.2013

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Talousvaliokunta

Saapunut: 03.10.2011

Käsittely päättynyt 17.11.2011 TaVL 19/2011 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

05.10.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

05.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

18.10.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Jukka Vesala, Finanssivalvonta (K)

- johtava asiantuntija Reima Letto, Finanssialan Keskusliitto (K)

- talousjohtaja Harri Luhtala, OP-Pohjola osk (K)

- riskianalyytikko Jarmo Lötjönen, Aktia Oyj (K)

- toimitusjohtaja Pekka Averio, Kuntarahoitus Oyj (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

27.10.2011

Merkitty saapuneeksi

- VM:n vastine 24.10.2011, Finanssivalvonnan vastine 26.10.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Pankki (K)

Valmistava keskustelu

17.11.2011

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 17.11.2011

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 19/2011 vp

​​​​