U 47/2011

U 47/2011

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä (markkinajärjestelyasetus)

EUTORI-numero:EU/2011/1394

KOM-numero:KOM(2011) 425 lopull. KOM(2011) 416 lopull.

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Puhemies lähettänyt 11.11.2011 suureen valiokuntaan käsiteltäväksi
Puhemies lähettänyt 11.11.2011 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten

Suuri valiokunta

Saapunut: 11.11.2011

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

16.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- U 47/2011 vp

09.12.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 15/2011 vp

09.12.2011

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 135/2011 vp

16.03.2012

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

16.03.2012

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 34/2012 vp

08.06.2012

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

08.06.2012

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 101/2012 vp

18.01.2013

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

18.01.2013

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 222/2012 vp

08.05.2013

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

08.05.2013

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 51/2013 vp

07.02.2014

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 14.11.2011

Käsittely päättynyt 02.12.2011 MmVL 15/2011 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

15.11.2011

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.11.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kalatalousylitarkastaja Harry Kaasinen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Tytti Itkonen, Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira (K)

- toimialapäällikkö Anna Vainikainen, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

Kirjaus

23.11.2011

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kalatalouden Keskusliitto (K)

- Päivittäistavarakauppa ry (K)

- Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry (K)

Käsittely

24.11.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

02.12.2011

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 15/2011 vp

​​​​