U 48/2005

eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (III-pilarin tietosuoja)

EUTORI-numero: EU/2005/1421

KOM-numero: KOM(2005) 475 lopullinen

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Puhemies lähettänyt 16.12.2005 suureen valiokuntaan käsiteltäväksi
Puhemies lähettänyt 16.12.2005 perustuslakivaliokuntaan tiedoksi
Puhemies lähettänyt 16.12.2005 hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Puhemies lähettänyt 16.12.2005 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Suuri valiokunta

Saapunut: 16.12.2005

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

16.12.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- U 48/2005 vp

22.02.2006

Merkitty saapuneeksi

- LaV:n ilmoitus 17.02.2006

01.03.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 5/2006 vp

21.04.2006

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

27.09.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 27/2006 vp

27.09.2006

Suuren valiokunnan lausuma

11.10.2006

Pyydetty valtioneuvostolta selvitys

29.11.2006

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 1. OM 24.11.2006

29.11.2006

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 1. OM 24.11.2006 - PeV, HaV

19.01.2007

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 2. OM 19.01.2007

19.01.2007

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 2. OM 19.01.2007 - PeV, HaV

19.01.2007

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

- 2. OM 19.01.2007

26.01.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 54/2006 vp

26.01.2007

Kirjelmä valtioneuvostolle:

23.02.2007

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- PeV:n ilmoitus 23.1.2007 2. OM 19.01.2007

13.04.2007

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 3. OM 02.04.2007

13.04.2007

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 3. OM 02.04.2007 - PeV, LaV, HaV

13.04.2007

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

13.04.2007

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

04.05.2007

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- LaV:n ilmoitus 24.4.2007 3. OM 02.04.2007

25.05.2007

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 4. OM 21.05.2007

25.05.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 3/2007 vp 3. OM 02.04.2007

25.05.2007

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- PeV:n ilmoitus 25.5.2007 3. OM 02.04.2007

25.05.2007

Päätetty lähettää tiedoksi:

- 4. OM 21.05.2007 - PeV, HaV

25.05.2007

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 27/2007 vp 3. OM 02.04.2007

08.06.2007

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

14.09.2007

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

14.09.2007

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 64/2007 vp

26.10.2007

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 5. OM 24.10.2007

26.10.2007

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 5. OM 24.10.2007 - PeV, LaV, HaV

26.10.2007

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 91/2007 vp

26.10.2007

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

09.11.2007

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- LaV:n ilmoitus 6.11.2007 5. OM 24.10.2007

09.11.2007

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- PeV:n ilmoitus 7.11.2007 5. OM 24.10.2007

09.11.2007

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 18/2007 vp 5. OM 24.10.2007

09.11.2007

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 97/2007 vp

16.01.2009

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.12.2005

Käsittely päättynyt 21.09.2006 PeVL 27/2006 vp

Käsittely päättynyt 25.05.2007 PeVP 10/2007 vp 3 §

Käsittely päättynyt 07.11.2007 PeVP 35/2007 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

20.12.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

28.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Marja Kartila, sisäasiainministeriö (K)

- professori Olli Mäenpää, (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

07.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.09.2006

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 27/2006 vp

2 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

01.12.2006

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 1. OM 24.11.2006

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Ennakkokäsittely

09.01.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Juhani Korhonen, oikeusministeriö

- poliisiylitarkastaja Marja Kartila, sisäasiainministeriö (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- hallitussihteeri Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

23.01.2007

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 2. OM 19.01.2007

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

Merkitty tiedoksi.

3 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

17.04.2007

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 3. OM 02.04.2007

Ennakkokäsittely

22.05.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

- professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen, (K)

25.05.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- SuV

Asian ilmoittaminen

05.06.2007

Ilmoitettu, että valiokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä

- 4. OM 21.05.2007

Merkitty tiedoksi.

07.11.2007

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 5. OM 24.10.2007

Käsittely

07.11.2007

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- 5. OM 24.10.2007 - SuV

Hallintovaliokunta

Saapunut: 19.12.2005

Käsittely päättynyt 07.11.2007 HaVL 18/2007 vp

Käsittely päättynyt 29.05.2007 HaVP 13/2007 vp 7 §

Käsittely päättynyt 24.05.2007 HaVL 3/2007 vp

Käsittely päättynyt 23.01.2007 HaVL 54/2006 vp

Käsittely päättynyt 24.02.2006 HaVL 5/2006 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

07.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

09.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

- poliisiylitarkastaja Marja Kartila, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- tietosuojavaltuutetun toimiston kirjallinen lausunto.

17.02.2006

Merkitty saapuneeksi

- Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kirjallinen lausunto.

22.02.2006

Epävirallinen keskustelu

23.02.2006

Epävirallinen keskustelu

24.02.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

2 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

30.11.2006

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 1. OM 24.11.2006

Käsittely

07.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

12.12.2006

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

11.01.2007

Päätetty jatkokäsittelystä.

Asian ilmoittaminen

23.01.2007

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- Todetaan, että suuri valiokunta on 19.1.2007 pitämässään kokouksessa perustuslain 50 §:n 3 momentin nojalla todennut, että käsittelyyn osallistuvien valiokuntien jäsenten on noudatettava vaiteliaisuutta muistioon sisältyvien jäsenvaltioiden kantojen

- salta. 2. OM 19.01.2007

Käsittely

23.01.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 54/2006 vp

3 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

17.04.2007

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 3. OM 02.04.2007

Käsittely

08.05.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, Tietosuojavaltuutetun toimisto (K)

11.05.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.05.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Vaikka asiantuntijakuuleminen oli todettu päättyneeksi, päätettiin kuulla vielä asiantuntijoita.

- hallitussihteeri Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

24.05.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 3/2007 vp

4 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

29.05.2007

Ilmoitettu, että asia on saapunut valiokunnalle tiedoksi.

- 4. OM 21.05.2007

Merkitty tiedoksi.

5 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

06.11.2007

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 5. OM 24.10.2007

Käsittely

06.11.2007

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Leena Rantalankila, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Martti Ant-Wuorinen, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Heikki Pietilä, sisäasiainministeriö (K)

- ylitarkastaja Hanna Vuojela, valtiovarainministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tullihallitus (K)

07.11.2007

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 18/2007 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.12.2005

Käsittely päättynyt 17.02.2006 LaVP 6/2006 vp 12 §

Käsittely päättynyt 24.04.2007 LaVP 4/2007 vp 6 §

Käsittely päättynyt 06.11.2007 LaVP 37/2007 3 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

07.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

14.02.2006

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- U 52/2005 vp

17.02.2006

Yleiskeskustelu

Kirjaus

17.02.2006

Hyväksytty valiokunnan kannanotto:

- LaVP 6/2006 vp 12 § - SuV

2 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

24.04.2007

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 3. OM 02.04.2007

Käsittely

24.04.2007

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- SuV

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

3 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

06.11.2007

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 5. OM 24.10.2007

Käsittely

06.11.2007

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- SuV

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi