U 48/2007

U 48/2007

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (maakaasun sisämarkkinoiden yhteisistä säännöistä annetun direktiivin muutos)

EUTORI-numero:EU/2007/1490

KOM-numero:KOM(2007) 529 lopullinen

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Puhemies lähettänyt 28.01.2008 suureen valiokuntaan käsiteltäväksi
Puhemies lähettänyt 28.01.2008 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Suuri valiokunta lähettänyt 08.02.2008 perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten

Suuri valiokunta

Saapunut: 31.01.2008

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

08.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- U 48/2007 vp

08.02.2008

Lähetetty asia mahdollisia toimenpiteitä varten:

- PeV

22.02.2008

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

22.02.2008

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 3/2008 vp

02.04.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 5/2008 vp

25.04.2008

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 9/2008 vp

25.04.2008

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 47/2008 vp

30.05.2008

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

30.05.2008

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

03.10.2008

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

03.10.2008

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuvX 105/2008 vp

03.10.2008

Päätetty vaiteliaisuusmääräyksestä.

11.09.2009

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 08.02.2008

Käsittely päättynyt 18.04.2008 PeVL 9/2008 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

12.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

12.02.2008

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

06.03.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- lainsäädäntöneuvos Hanna-Mari Kotivuori, oikeusministeriö (K)

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva, (K)

- professori Veli-Pekka Viljanen, (K)

06.03.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- professori Tuomas Ojanen, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

09.04.2008

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

15.04.2008

Merkitty saapuneeksi

- korjattu lausuntoluonnos

18.04.2008

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVL 9/2008 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 29.01.2008

Käsittely päättynyt 26.03.2008 TaVL 5/2008 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

06.02.2008

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.02.2008

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

08.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, työ- ja elinkeinoministeriö

14.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- erityisasiantuntija Markku Stenborg, valtiovarainministeriö (K)

- ylijohtaja Asta Sihvonen-Punkka, Energiamarkkinavirasto (K)

- asiantuntija Hans Grahn, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- energia-asiantuntija Maiju Westergren, Metsäteollisuus ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

15.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- apulaisjohtaja Timo Mattila, Kilpailuvirasto (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Antero Jännes, Gasum Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maakaasuyhdistys ry (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

29.02.2008

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Arto Rajala, työ- ja elinkeinoministeriö

- ylitarkastaja Mauri Valtonen, työ- ja elinkeinoministeriö

- lainsäädäntöneuvos Hanna-Mari Kotivuori, oikeusministeriö (K)

- selvitysmies, kauppatieteiden lisensiaatti Matti Purasjoki, (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- Energiamarkkinavirasto (K)

04.03.2008

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- selvitysmies, FT Mikko Kara, (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty jatkokäsittelystä.

07.03.2008

Valmistava keskustelu

14.03.2008

Jatkettu valmistava keskustelu

26.03.2008

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 5/2008 vp

​​​​