U 50/2010

U 50/2010

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä ja neuvoston puitepäätöksen 2005/222/YOS kumoamisesta

EUTORI-numero:EU/2010/1522

KOM-numero:KOM(2010) 517 lopullinen

Ministeriö: Oikeusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Puhemies lähettänyt 03.12.2010 suureen valiokuntaan käsiteltäväksi
Puhemies lähettänyt 03.12.2010 hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Puhemies lähettänyt 03.12.2010 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Suuri valiokunta

Saapunut: 03.12.2010

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

08.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- U 50/2010 vp

21.01.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 37/2010 vp

21.01.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 18/2010 vp

21.01.2011

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 133/2010 vp

18.02.2011

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

18.02.2011

Hyväksytty suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 141/2010 vp

06.05.2011

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 1. OM 02.05.2011

06.05.2011

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 1. OM 02.05.2011 - LaV, HaV

27.05.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 2/2011 vp 1. OM 02.05.2011

08.06.2011

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 4/2011 vp

08.06.2011

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 23/2011 vp

16.05.2012

Merkitty saapuneeksi jatkokirjelmä

- 2. OM 14.05.2012

16.05.2012

Lähetty mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä

- 2. OM 14.05.2012 - LaV, HaV

01.06.2012

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- LaV:n ilmoitus 30.05.2012

13.06.2012

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- HaV:n ilmoitus 07.06.2012

04.09.2013

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Hallintovaliokunta

Saapunut: 07.12.2010

Käsittely päättynyt 07.06.2012 HaVP 41/2012 vp 5 §

Käsittely päättynyt 20.05.2011 HaVL 2/2011 vp

Käsittely päättynyt 13.01.2010 HaVL 37/2010 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

07.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, oikeusministeriö (K)

- kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Merkitään, ettei valtiovarainministeriöllä ja liikenne- ja viestintäministeriöllä ollut huomautettavaa

- Poliisihallitus (K)

- keskusrikospoliisi (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

13.01.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 37/2010 vp

2 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

17.05.2011

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 1. OM 02.05.2011

Käsittely

17.05.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Minna Nevala, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- keskusrikospoliisi (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.05.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- sisäasiainministeriö (K)

Valmistunut:

- HaVL 2/2011 vp

3 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

24.05.2012

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 2. OM 14.05.2012

Käsittely

05.06.2012

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäasiainministeriö (K)

- Poliisihallitus (K)

07.06.2012

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- HaVP 41/2012 vp, 5 § - SuV

Lakivaliokunta

Saapunut: 03.12.2010

Käsittely päättynyt 20.01.2011 LaVL 18/2010 vp

Käsittely päättynyt 07.06.2011 LaVL 4/2011 vp

Käsittely päättynyt 30.05.2012 LaVP 27/2012 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

08.12.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, oikeusministeriö (K)

12.01.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäasiainministeriö (K)

- valtionsyyttäjä Christian Lundqvist, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- ylitarkastaja Sari Kajantie, keskusrikospoliisi (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- liikenne- ja viestintäministeriö

Epävirallinen keskustelu

20.01.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 18/2010 vp

2 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

17.05.2011

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 1. OM 02.05.2011

Käsittely

17.05.2011

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

27.05.2011

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Sami Kiriakos, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jouko Huhtamäki, sisäasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- Poliisihallitus (K)

31.05.2011

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

07.06.2011

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 4/2011 vp

3 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

24.05.2012

Ilmoitettu valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten jatkokirjelmä:

- 2. OM 14.05.2012

Käsittely

30.05.2012

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- 2. OM 14.05.2012 - SuV

Kirjaus

30.05.2012

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

​​​​