U 6/2013

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (tupakkatuote)

EUTORI-numero: EU/2010/1894

KOM-numero: COM(2012) 788

Ministeriö: Sosiaali- ja terveysministeriö

Asiaa käsitelty aikaisemmin asiana: E 129/2010

Asian valiokuntakäsittely

Puhemies lähettänyt 08.03.2013 suureen valiokuntaan käsiteltäväksi
Puhemies lähettänyt 08.03.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Puhemies lähettänyt 08.03.2013 talousvaliokuntaan lausuntoa varten
Suuri valiokunta lähettänyt 13.03.2013 valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten

Suuri valiokunta

Saapunut: 08.03.2013

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Käsittely

13.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- U 6/2013 vp

13.03.2013

Lähetetty asia mahdollisia toimenpiteitä varten:

- VaV

Kirjaus

15.03.2013

Käsitelty aikaisemmin E-asiana.

- E 129/2010 vp

Käsittely

03.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- Ahvenanmaan maakunnan hallituksen lausunto 30.1.2013

10.04.2013

Merkitty saapuneeksi

- VaV:n pöytäkirjanote 05.04.2013

10.04.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TaVL 8/2013 vp

12.04.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 2/2013 vp

12.04.2013

Suuren valiokunnan lausuma

- SuVX 33/2013 vp

14.06.2013

Käsittely EU:n neuvoston asialistalla

28.05.2014

Todettu asian käsittely valiokunnassa rauenneeksi.

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 14.03.2013

Käsittely päättynyt 05.04.2013 VaVP 9/2013 vp 7 §

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

15.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

15.03.2013

Päätetty jatkokäsittelystä.

15.03.2013

Päätetty lähettää asia verojaostoon (VeJ)

05.04.2013

Yksityiskohtainen käsittely

- Verojaoston (VeJ) kannanottoehdotus

05.04.2013

Hyväksytty valiokunnan kannanotto:

- VaVP 9/2013 vp 7 § - SuV

Verojaosto

03.04.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Ismo Tuominen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Jenni Oksanen, valtiovarainministeriö (K)

- tulliylitarkastaja Seppo Raitolahti, Tullihallitus

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus (K)

05.04.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- Keskuskauppakamari (K)

- Päivittäistavarakauppa ry (K)

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- Tupakkateollisuusliitto ry (K)

Yksityiskohtainen käsittely

- Verojaoston kannanottoehdotus

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 08.03.2013

Käsittely päättynyt 10.04.2013 StVL 2/2013 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

12.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

20.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Meri Paavola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö

- lakimies Sofia Kuitunen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (K)

- yliproviisori Kristiina Pellas, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (K)

- lakimies Elise Luovula, Tullihallitus (K)

22.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylilääkäri Antero Heloma, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- ylilääkäri, LT, dosentti Liisa Pylkkänen, Suomen Syöpäyhdistys ry (K)

- johtaja Kristiina Hannula, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry (K)

- hallituksen jäsen Lauri Mäkinen, Tupakkateollisuusliitto ry (K)

- johtaja Mikael von Rabenau, Philip Morris Finland Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ålands landskapsregering / Ahvenanmaan maakunnan hallitus

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

10.04.2013

Yksityiskohtainen käsittely

10.04.2013

Valmistunut:

- StVL 2/2013 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 11.03.2013

Käsittely päättynyt 05.04.2013 TaVL 8/2013 vp

Käsittelyvaiheet

1 KÄSITTELYKIERROS

Asian ilmoittaminen

13.03.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

13.03.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.03.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Meri Paavola, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Liisa Huhtala, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- rikostorjuntapäällikkö Esko Hirvonen, Tullihallitus (K)

- lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari (K)

- asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- hallituksen jäsen Åsa Krook, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry

- pääsihteeri Marja-Leena Mansala, IPR University Center - Immateriaalioikeusinstituutti (K)

- lakimies Janne Koivisto, Päivittäistavarakauppa ry (K)

- kaupallinen manageri Toivo Savolainen, R-kioski Oy (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Ahvenanmaan maakunnan hallitus / Ålands landskapsregering (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

02.04.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ulkoasiainministeriö (K)

- valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:n lisäselvitys 25.3.2013

Valmistava keskustelu

05.04.2013

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 5.4.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 8/2013 vp