UTP 3/2006

UTP 3/2006

Suomen kansainvälisestä sopimuspolitiikasta ja sen kehityssuunnista

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 suureen valiokuntaan
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 perustuslakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 valtiovarainvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 lakivaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 liikenne- ja viestintävaliokuntaan
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 sivistysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 talousvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Ulkoasiainvaliokunta lähettänyt 16.06.2006 ympäristövaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 13.02.2006

Käsittely päättynyt 02.02.2007 UaVL 2/2006 vp

Käsittelyvaiheet

14.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

- UM:n lähete 3.2.2006

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Käsittely

16.06.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Irma Ertman, ulkoasiainministeriö

- yksikön päällikkö Sakari Vuorensola, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Ronald Wrede, ulkoasiainministeriö

Lähetetty asia mahdollisia toimenpiteitä varten:

- UM:n lähete 3.2.2006 - YmV, VaV, TyV, TaV, SuV, StV, SiV, PuV, PeV, MmV, LiV, LaV, HaV

08.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Martti Koskenniemi, (K)

08.09.2006

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- StV:n ilmoitus

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- LaV:n ilmoitus

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- MmV:n ilmoitus

13.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Sinikka Antila, ulkoasiainministeriö

- lainsäädäntösihteeri Tiina Jokinen, ulkoasiainministeriö (K)

13.09.2006

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- TaV:n ilmoitus

19.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- osastopäällikkö Jorma Korhonen, ulkoasiainministeriö

Merkitty saapuneeksi

- PeV

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- TyV:n ilmoitus

27.09.2006

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 35/2006 vp

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- PuV

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 28/2006 vp

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- SiV

11.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Martin Scheinin, (K)

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

13.10.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Marja Lehto, ulkoasiainministeriö

07.12.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sotilaslakimies Kari Takamaa, Maanpuolustuskorkeakoulu (K)

- pääsihteeri Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti (K)

Merkitty saapuneeksi: ei toimenpiteitä

- SuV

02.02.2007

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos

Valmistunut:

- UaVL 2/2006 vp

Suuri valiokunta

Saapunut: 16.06.2006

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Käsittely

21.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

- UTP 3/2006 vp

08.11.2006

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 19.06.2006

Käsittely päättynyt 14.09.2006 PeVP 59/2006 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

12.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

14.09.2006

Hyväksytty valiokunnan kannanotto:

- PeVP 59/2006 vp 4 § - UaV

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 19.06.2006

Käsittely päättynyt 29.09.2006 VaVP 38/2006 vp 5 §

Käsittelyvaiheet

12.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

12.09.2006

Päätetty lähettää asia hallinto- ja tarkastusjaostoon (HtJ)

29.09.2006

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VaVP 38/2006 vp, 5 § - UaV

Hallinto- ja tarkastusjaosto

14.09.2006

Ilmoitettu asia jaostoon saapuneeksi

Päätetty jatkokäsittelystä.

28.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ma. lainsäädäntösihteeri Maria Pohjanpalo, ulkoasiainministeriö (K)

Jaoston päätösehdotus: ei toimenpiteitä

Hallintovaliokunta

Saapunut: 16.06.2006

Käsittely päättynyt 22.09.2006 HaVL 35/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Päivi Kaukoranta, valtioneuvoston kanslia (K)

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Johanna Puiro, sisäasiainministeriö (K)

- professori Tuomas Ojanen, (K)

19.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- ulkoasiainministeriön, sisäasiainministeriön ja ympäristöministeriön kirjalliset lausunnot.

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

22.09.2006

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 35/2006 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 19.06.2006

Käsittely päättynyt 07.09.2006 LaVP 55/2006 vp 3 §

Käsittelyvaiheet

07.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

07.09.2006

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 31.08.2006

Käsittely päättynyt 27.09.2006 LiVP 59/2006 vp 8 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

- UM:n lähete 3.2.2006

Käsittely

27.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 16.06.2006

Käsittely päättynyt 08.09.2006 MmVP 54/2006

Käsittelyvaiheet

07.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

08.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Veli-Pekka Talvela, maa- ja metsätalousministeriö

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 27.07.2006

Käsittely päättynyt 19.09.2006 PuVP 32/2006 vp 6 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

19.09.2006

Päätetty jatkokäsittelystä.

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 16.06.2006

Käsittely päättynyt 26.09.2006 SiVP 56/2006 vp 10 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

05.09.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntösihteeri Maria Pohjanpalo, ulkoasiainministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

22.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Liedes, opetusministeriö

26.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 16.06.2006

Käsittely päättynyt 20.06.2006 StVP 57/2006 vp 3 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

20.06.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

20.06.2006

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV

Kirjaus

20.06.2006

Merkitty tiedoksi.

Talousvaliokunta

Saapunut: 20.06.2006

Käsittely päättynyt 08.09.2006 TaVP 68/2006 vp 9 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

06.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

08.09.2006

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut: 26.06.2006

Käsittely päättynyt 15.09.2006 TyVP 56/2006 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

06.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

06.09.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

12.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sirkka Potila, työministeriö (K)

- johtaja Leo Suomaa, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitussihteeri Mari Pekonen-Ranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

15.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UTP 3/2006 vp - UaV

Kirjaus

15.09.2006

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 16.06.2006

Käsittely päättynyt 26.09.2006 YmVL 28/2006 vp

Käsittelyvaiheet

06.09.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mahdollisia toimenpiteitä varten.

Käsittely

06.09.2006

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

15.09.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Kaija Suvanto, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- ympäristöministeriön kirjallinen lausunto.

22.09.2006

Merkitty saapuneeksi

- ulkoasiainministeriön ja ympäristöministeriön lisäselvitykset.

26.09.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 28/2006 vp

​​​​