VNS 1/2005

VNS 1/2005

valtiontalouden kehyksistä vuosille 2006 - 2009

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 15.03.2005 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 16.03.2005

Käsittely päättynyt 22.04.2005 VaVM 4/2005 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

11.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Raimo Sailas, valtiovarainministeriö

- budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

11.03.2005

Merkitty saapuneeksi

- Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n kirje 3.3.2005

15.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Markus Sovala, valtiovarainministeriö (K)

- osastopäällikkö Antti Suvanto, Suomen Pankki (K)

- tutkimusprofessori Jaakko Kiander, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

- tutkimusjohtaja Kari Alho, ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (K)

- ekonomisti Anssi Rantala, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT (K)

Asian ilmoittaminen

18.03.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

18.03.2005

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

Jatkettu I käsittely

29.03.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Raija Koskinen, valtiovarainministeriö (K)

- hallitusneuvos Arto Sulonen, sisäasiainministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetusministeriö (K)

- apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, sosiaali- ja terveysministeriö

- finanssisihteeri Arto Salmela, sosiaali- ja terveysministeriö

- johtaja Martti Kallio, Suomen Kuntaliitto (K)

01.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Harri Cavén, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- yli-insinööri Juha Parantainen, liikenne- ja viestintäministeriö

- johtaja Jukka Hirvelä, Tiehallinto (K)

- ylijohtaja Ossi Niemimuukko, Ratahallintokeskus (K)

- ylijohtaja Mika Purhonen, Huoltovarmuuskeskus (K)

- osastopäällikkö Paula Nybergh, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylijohtaja Martti af Heurlin, Tekes (K)

08.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Pertti Majanen, ulkoasiainministeriö (K)

- yksikön päällikkö Sinikka Antila, ulkoasiainministeriö (K)

- puheenjohtaja Gunvor Kronman, Kehityspoliittinen toimikunta (K)

- kansliapäällikkö Jarmo Vaittinen, maa- ja metsätalousministeriö

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö

- kansliapäällikkö Matti Ahola, puolustusministeriö

- talousjohtaja Timo Norbäck, puolustusministeriö (K)

- ohjelmajohtaja Harri Skog, työministeriö (K)

- erikoissuunnittelija Raija Saastamoinen, työministeriö (K)

- talousjohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö

- hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, ympäristöministeriö (K)

08.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT kirjallinen lasunto

08.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Valtion asuntorahaston kirjallinen lausunto

08.04.2005

Merkitty saapuneeksi

- Palkansaajien tutkimuslaitoksen kirjallinen lausunto

15.04.2005

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääekonomisti Jarkko Soikkeli, Suomen Yrittäjät ry (K)

- ekonomisti Helena Pentti, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- puheenjohtaja Ann Selin, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry (K)

- budjettipäällikkö Tuomas Sukselainen, valtiovarainministeriö

- apulaisbudjettipäällikkö Hannu Mäkinen, valtiovarainministeriö

15.04.2005

Yleiskeskustelu

15.04.2005

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

22.04.2005

Valmistunut:

- VaVM 4/2005 vp

​​​​