VNS 2/2004

Suomen ihmisoikeuspolitiikasta

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 31.03.2004 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 31.03.2004 perustuslakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 31.03.2004 lakivaliokuntaan lausuntoa varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 01.04.2004

Käsittely päättynyt 07.10.2004 UaVM 12/2004 vp

Käsittelyvaiheet

02.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

13.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja,

- yksikön päällikkö Johanna Suurpää, ulkoasiainministeriö

Jatkettu I käsittely

14.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Frank Johansson, Amnesty International, Suomen osasto (K)

- pääsihteeri Kristiina Kouros, Ihmisoikeusliitto ry (K)

- yksikön päällikkö Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, ulkoasiainministeriö

- pääsihteeri Kristiina Kumpula, Suomen Punainen Risti (K)

20.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paula Lehtomäki,

- osastopäällikkö Ritva Jolkkonen, ulkoasiainministeriö

- Ma. neuvonantaja Rauno Merisaari, ulkoasiainministeriö

- puheenjohtaja Gunvor Kronman, Kehityspoliittinen toimikunta

- toiminnanjohtaja Ville Luukkanen, KEPA

22.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Tarja Kantola, Kansainvälinen ihmisoikeusasiain neuvottelukunta

- tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov, tasa-arvovaltuutetun toimisto (K)

- turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja Timo Mielonen, Suomen Sadankomitealiitto ja Suomen Rauhanliitto (K)

- YK:n ihmisoikeusraportoija Elisabeth Rehn, YK

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkija, OTT Johanna Niemi-Kiesiläinen, (K)

- tutkija Merja Pentikäinen, Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutti (K)

27.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ekonomisti Peter J. Boldt, SAK

- professori Raimo Väyrynen, (K)

- Deputy director, professor Tony Addison, Wider instituutti (K)

- työryhmän jäsen Olli-Pekka Haavisto, Attac r.y

Merkitty saapuneeksi

- TT:n kirjallinen lausunto

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- järjestölakimies Esa Iivonen, Mannerheimin lastensuojeluliitto (K)

- kansalaistoiminnanjohtaja Jouni Hemberg, Pelastakaa Lapset r.y (K)

- toiminnajohtaja Mauri Upanne, Lastensuojelun keskusliitto

- suunnittelija Tero Kallio, Lastensuojelun keskusliitto

- suunnittelija Taina Martiskainen, Lastensuojelun keskusliitto

04.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Martin Scheinin, (K)

- toiminnanjohtaja Helena Laukko, Suomen YK-liitto

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunta (K)

- toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä, Kynnys r.y. (K)

- pääsihteeri Pirkko Mahlamäki, Vammaisfoorumi r.y. (K)

05.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Gunnar Jansson, Romaniasiain neuvottelukunta (K)

- pääsihteeri Sarita Friman, Romaniasiain neuvottelukunta (K)

06.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maaherra Hannele Pokka, Lapin lääninhallitus (K)

- lakimies Heikki Hyvärinen, Saamelaiskäräjät (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Pentti Visanen, sisäasiainministeriö (K)

- toiminnanjohtaja Liisa Murto, Pakolaisneuvonta r.y. (K)

07.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen, Vähemmistövaltuutetun toimisto/TM (K)

- johtokunnan jäsen Esa Mäkinen, Suomen Pen ry (K)

11.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- SM:n muistio 17.10.2002 - vastine Suomeen kohdistettuun nk. "prosenttikritiikkiin" turvapaikkapolitiikassa

Merkitty saapuneeksi

- SM:n muistio 21.4.2004 - Slovakian ja muiden EU-valtioiden kansalaisten turvapaikkahakemukset

25.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- Pelastakaa Lapset r.y:n kirjallinen lausunto 18.5.2004

01.06.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- LaVL 12/2004 vp

08.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Martti Koskenniemi, (K)

09.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- UM:n oikeudellisen osaston muistio 27.5.2004

- Kansainvälisen rikostuomioistuimen jäsen Erkki Kourula, Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC)

- yksikön päällikkö Marja Lehto, ulkoasiainministeriö (K)

10.06.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

18.06.2004

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PeVL 23/2004 vp

05.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

06.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

II käsittely

07.10.2004

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos

07.10.2004

Yleiskeskustelu

Valmistunut:

- UaVM 12/2004 vp

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 01.04.2004

Käsittely päättynyt 17.06.2004 PeVL 23/2004 vp

Käsittelyvaiheet

01.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

28.04.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönpäällikkö Johanna Suurpää, ulkoasiainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö (K)

- eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia (K)

- kansliapäällikkö Nils Wirtanen, Oikeuskanslerinvirasto (K)

Jatkettu I käsittely

04.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoissuunnittelija Eeva Vattulainen, työministeriö

- vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen,

- johtaja, professori Martin Scheinin, Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti (K)

- pääsihteeri Kristiina Kouros, Ihmisoikeusliitto ry (K)

- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen, (K)

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Carita Heinänen, sosiaali- ja terveysministeriö

- pääsihteeri Sarita Friman, romaniasiain neuvottelukunta (K)

- pääsihteeri Sari Loijas, valtakunnallinen vammaisneuvosto (K)

- professori Raija Huhtanen, (K)

- oikeustieteen lisensiaatti Maija Sakslin, (K)

- professori Kaarlo Tuori, (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

- kuultaviksi Suomen Asianajajaliitto sekä Suomen Lakimiesliitto ry

02.06.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asianajaja Markku Fredman, Suomen Asianajajaliitto (K)

- hallinto-oikeustuomari Juha Rautiainen, Suomen Lakimiesliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

17.06.2004

Merkitty saapuneeksi

- professori Pentti Arajärven kirjallinen lausunto

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PeVl 23/2004 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 01.04.2004

Käsittely päättynyt 28.05.2004 LaVL 12/2004 vp

Käsittelyvaiheet

Kirjaus

02.04.2004

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

07.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Johanna Suurpää, ulkoasiainministeriö (K)

- lainsäädäntöneuvos Jukka Lindstedt, oikeusministeriö (K)

- ylitarkastaja Anne Hujala, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erikoistutkija Pirkko Kiviaho, sosiaali- ja terveysministeriö

- oikeustieteen tohtori, akatemiatutkija Liisa Nieminen, (K)

- varatuomari, kihlakunnansyyttäjä Vilja Kutvonen, (K)

Merkitty saapuneeksi

- tasa-arvovaltuutetun kirjallinen lausunto.

I käsittely

11.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Sirpa Taskinen, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes (K)

- pääsihteeri Kristiina Kouros, Ihmisoikeusliitto ry (K)

- varapuheenjohtaja Leena Linnainmaa, Naisjärjestöjen Keskusliitto (K)

- varatuomari, asianajaja Markku Fredman, (K)

Jatkettu I käsittely

12.05.2004

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Martin Scheinin, (K)

14.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikön kirjallinen lausunto.

19.05.2004

Merkitty saapuneeksi

- Pelastakaa Lapset ry:n kirjallinen lausunto.

28.05.2004

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 12/2004 vp