VNS 4/2014

julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2015 - 2018

Ministeriö: Valtiovarainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 valtiovarainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan (nyk. työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan) mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 perustuslakivaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 ulkoasiainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 tarkastusvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 hallintovaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 lakivaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 liikenne- ja viestintävaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 puolustusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 sivistysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 talousvaliokuntaan mahdollista lausunto varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 tulevaisuusvaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten
Täysistunto lähettänyt 08.04.2014 ympäristövaliokuntaan mahdollista lausuntoa varten

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 10.06.2014 VaVM 6/2014 vp

Käsittelyvaiheet

11.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

11.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Mikko Spolander, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva vrikamies Jonna Berghäll, valtiovarainministeriö

- toimistopäällikkö Juha Kilponen, Suomen Pankki (K)

- osastopäällikkö Auni-Marja Vilavaara, valtioneuvoston kanslia

22.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö (K)

- taloussuunnittelupäällikkö Katja Bordi, ulkoasiainministeriö (K)

- suunnittelupäällikkö Miika Snellman, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Arto Kujala, oikeusministeriö (K)

- hallitusneuvos Merja Muilu, oikeusministeriö (K)

- ylijohtaja Jukka Juusti, puolustusministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö (K)

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäasiainministeriö (K)

25.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Harri Pursiainen, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- liikenneneuvos Sabina Lindström, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Sotainvalidien Veljesliitto (K)

29.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö (K)

- finanssineuvos Hannele Savioja, valtiovarainministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Tanja Rantanen, valtiovarainministeriö (K)

- taloussuunnittelija Tiia Syrjä, valtiovarainministeriö (K)

- kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Ilari Soosalu, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vastaava ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- pääekonomisti Olli Koski, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- pääekonomisti Eugen Koev, Akava ry (K)

- pääekonomisti Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön ja Suomen kuntaliiton lisäselvitykset K.

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Taksiliitto (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- opetus- ja kulttuuriministeriön lausunto.

13.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Markku Pyykkölä, Suomen Toivo -ajatuspaja (K)

- projektitutkija Antti Alaja, Kalevi Sorsa -säätiö (K)

- johtaja Karina Jutila, Ajatuspaja e2 (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitykset K.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TrVL 1/2014 vp, LaVL 9/2014 vp, LiVL 2/2014 vp, MmVL 19/2014 vp, PuVL 5/2014 vp, SiVL 4/2014 vp, StVL 2/2014 vp, TuVL 2/2014 vp, TyVL 3/2014 vp, YmVL 8/2014 vp

14.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Simo Grönroos, Suomen Perusta -ajatuspaja (K)

16.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikönjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- tutkimusjohtaja Markus Lahtinen, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

- vanhempi tutkija Markku Lehmus, Palkansaajien tutkimuslaitos (K)

- toimitusjohtaja Vesa Vihriälä, ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- HaVL 8/2014 vp, TaVL 17/2014 vp

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Lauri Holappa, (K)

- tutkija Jussi Ahokas, (K)

28.05.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

03.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry:n kirjallinen kannanotto K.

05.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Nuorisotakuun toteutuminen - Julkinen kuuleminen

- työministeri Lauri Ihalainen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- nuorisotakuu-työryhmän pääsihteeri Liisa Winqvist, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- opetusneuvos Sirkka-Liisa Kärki, Opetushallitus (K)

- apulaiskaupunginjohtaja Heidi Nygren, Vantaan kaupunki (K)

- työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen, Oulun kaupunki (K)

- kehittämispäällikkö Raimo Hokkanen, Uudenmaan TE-toimisto (K)

- toimitusjohtaja Seppo Hassinen, Suomen 4H-liitto (K)

- yksikön esimies Ville Koikkalainen, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö / Vamos - Etsivä nuorisotyö (K)

- kehittämispäällikkö Nina Lahtinen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

- projektipäällikkö Panu Hiekka, Nuoret Duuniin 2014-hanke (K)

- toimitusjohtaja Sirpa Eklund, PosiVire Oy (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

- puheenjohtaja Harri Jyrkiäinen, Suomen Pienyrittäjät ry (K)

- lakimies Heidi Giss, Kansaneläkelaitos (K)

- erikoistutkija Juha Tuomala, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

06.06.2014

Esitelty mietintöluonnos

Yleiskeskustelu

10.06.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- VaVM 6/2014 vp

07.11.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- valtiovarainministeriön laatima selvitys mietintöön sisältyvän kannanoton johdosta (K).

11.11.2014

Merkitty tiedoksi.

- Merkittiin valtiovarainministeriön laatima selvitys saaduksi.

Hallinto- ja turvallisuusjaosto

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö

15.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö (K)

- poliisiylijohtaja Mikko Paatero, Poliisihallitus (K)

- puheenjohtaja Yrjö Suhonen, Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry

- poliisipäällikkö Markku Luoma, Sisä-Suomen poliisilaitos

- poliisipäällikkö Tapio Saarni, Hämeen poliisilaitos

- luottamusmies Rami Lehtinen, Hämeen poliisilaitos (K)

21.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto (K)

- valtiosihteeri Peter Stenlund, ulkoasiainministeriö

- osastopäällikkö Pekka Puustinen, ulkoasiainministeriö (K)

- talousjohtaja Risto Hakoila, ulkoasiainministeriö

Verojaosto

08.05.2014

Merkitty saapuneeksi lausunto

- Suomen Taksiliiton lausunto K.

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö (K)

27.05.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

03.06.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

Merkitty saapuneeksi

- Ulkoasiainhallinnon virkailijayhdistys UHVY ry:n kirjallinen kannanotto.

17.06.2014

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys K.

Sivistys- ja tiedejaosto

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Aaro Harju, Vapaa Sivistystyö ry (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

14.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry (K)

- varapuheenjohtaja Antti Ikonen, Suomen Rehtorit ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän oppilaitokset ELO ry (K)

16.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Petri Pohjonen, Opetushallitus (K)

- johtaja Anneli Kangasvieri, Suomen Kuntaliitto (K)

21.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- taloussuunnittelupäällikkö Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Rauno Anttila, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- kulttuuriasiainneuvos Leena Aaltonen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Minna Sirnö, Taiteen edistämiskeskus (K)

28.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- OKM: n lisäselvitys K.

Merkitty saapuneeksi

- OAJ;n lisäselvitys K.

Maatalousjaosto

09.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Martti Patjas, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

23.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys K.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- laskentatoimen päällikkö Arto Latukka, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (K)

- maatalousekonomisti Kyösti Arovuori, Pellervon taloustutkimus PTT (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

16.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Heikki Juutinen, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

- edunvalvontajohtaja Riitta Brandt, Valio (K)

- toimitusjohtaja Hannu Kottonen, HKScan (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Puputti, Raisioagro Oy (K)

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tomitusjohtaja Kari Meltovaara, Leipomo Rosten (K)

- metsäpäällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

Liikennejaosto

24.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Antti Vehviläinen, Liikennevirasto

29.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos, apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen, valtiovarainministeriö (K)

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenne- ja kuntaministeri Henna Virkkunen, valtiovarainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Liikenneinvestointien vuosittaiset määrärahat LVM K

- Liikennevirasto (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsäjohtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry (K)

- logistiikkajohtaja Jussi Sarvikas, UPM-Kymmene Oyj (K)

- metsälogistiikan päällikkö Mika Lepänjuuri, UPM-Kymmene Oyj (K)

- Vice President, Sea Services Berit Hagerstrand-Åvall, Stora Enso Oyj (K)

- logistiikkajohtaja Jari Voutilainen, Metsä Group (K)

Työ- ja elinkeinojaosto

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

Päätetty jatkokäsittelystä.

14.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Debuty Head of Corporate & Institutional Banking Fi Seppo Sederholm, Nordea Pankki Suomi Oyj (K)

- pankinjohtaja Hannu Jaatinen, OP-Pohjola-ryhmä (K)

- pääanalyytikko Sampo Alhonsuo, Finanssivalvonta (K)

- rahoitusasiantuntija Tommi Toivola, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- ekonomisti Petri Malinen, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- työ- ja elinkeinoministeriön lisäselvitys K.

16.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, Finnvera Oyj (K)

- suunnittelujohtaja Matti Hiltunen, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

23.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- sijoitusjohtaja Hanna Hiidenpalo, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo (K)

- johtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (K)

- sijoitusjohtaja Mikko Koivusalo, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

28.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Markus Suomi, Finpro ry (K)

- teollisuusneuvos Severi Keinälä, työ- ja elinkeinoministeriö

06.06.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuntien eläkevakuutus (K)

Kunta- ja terveysjaosto

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Taina Mäntyranta, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

06.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Marja-Liisa Taipale, Valtiokonttori

- puheenjohtaja Juhani Saari, Sotainvalidien Veljesliitto (K)

- toiminnanjohtaja Markku Seppä, Suomen Sotaveteraaniliitto ry (K)

07.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitussihteeri Heidi Manns-Haatanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- toimitusjohtaja Ritva Karinsalo, Ensi- ja turvakotien liitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Määraha Istanbulin sopimuksen toimeenpanoon ja matalan kynnyksen palveluihin osoitetun määrärahan käyttö

- sosiaali- ja terveysministeriö (K)

20.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos

- ylijohtaja Marja Vaarama, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- talouspäällikkö Antti Niemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- toiminta-alueen johtaja Anna-Liisa Pasanen, Työterveyslaitos (K)

- säteilytoiminnan valvonta -osaston johtaja Eero Kettunen, Säteilyturvakeskus STUK (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys K.

Merkitty saapuneeksi lausunto

- sosiaali- ja terveysministeriö K

21.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Jari Kallela, valtiovarainministeriö (K)

- projektipäällikkö Jani Heikkinen, valtiovarainministeriö (K)

- erityisasiantuntija Jukka Lähesmaa, Sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- erityisasiantuntija Teemupekka Virtanen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- kehittämispäällikkö Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys K.

28.05.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lakimies Maria Porko, sosiaali- ja terveysministeriö

- talousjohtaja Kai Ollikainen, Kansaneläkelaitos (K)

- etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto (K)

- Oulun kaupungin hyvinvointipalvelut (K)

03.06.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ICT-johtaja, ylijohtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö

Asunto- ja ympäristöjaosto

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, ympäristöministeriö (K)

Perustuslakivaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 07.05.2014 PeVP 41/2014 vp 4 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

23.04.2014

Jätetty asia pöydälle

24.04.2014

Pyydetty kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriöltä, Valtakunnansyyttäjänvirastolta, korkeimmalta hallinto-oikeudelta sekä Helsingin hovioikeudelta

06.05.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- oikeusministeriö (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- korkein hallinto-oikeus (K)

- Helsingin hovioikeus (K)

07.05.2014

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- VNS 4/2014 vp - VaV

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 10.04.2014

Käsittely päättynyt 23.04.2014 UaVP 35/2014 vp 3 §

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

23.04.2014

Päätetty, ettei ryhdytä toimenpiteisiin.

- UaV:n ilmoitus 23.4.2014 - VaV

Tarkastusvaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 07.05.2014 TrVL 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

09.04.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

30.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Tuulia Hakola, valtiovarainministeriö (K)

- finanssineuvos Elina Pylkkänen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Annika Klimenko, valtiovarainministeriö

- johtava finanssipolitiikan tarkastaja Meri Virolainen, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta (K)

- ylitarkastaja Annu Kotiranta, valtiontalouden tarkastusvirasto, eduskunta

06.05.2014

Päätettiin yhdistää tähän asiaan toisen asian käsittely:

- TRO 1/2014 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylitarkastaja Anne Kalliomäki, sisäinen tietopalvelu, eduskunta (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

07.05.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TrVL 1/2014 vp

Hallintovaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 14.05.2014 HaVL 8/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

22.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kansliapäällikkö Päivi Nerg, sisäministeriö (K)

- poliisijohtaja Sanna Heikinheimo, sisäministeriö (K)

- Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö, kontra-amiraali Matti Möttönen, sisäministeriö (K)

- tietoverkkojohtaja Pekka Tulokas, sisäministeriö, pelastusosasto (K)

- neuvotteleva virkamies Sanna Sutter, sisäministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Poliisihallitus (K)

- keskusrikospoliisi (K)

- suojelupoliisi (K)

- Hätäkeskuslaitos (K)

- Helsingin poliisilaitos (K)

- Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry (K)

- Rajaturvallisuusunioni ry (K)

- Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry (K)

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Hannele Savioja, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Ilari Soosalu, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- työ- ja elinkeinoministeriö (K)

24.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Veli-Matti Lehtonen, valtiovarainministeriö (K)

- ICT-johtaja Anna-Maija Karjalainen, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Jere Lumme, valtiovarainministeriö (K)

- puheenjohtaja Niko Simola, Palkansaajajärjestö Pardia ry (K)

- neuvottelupäällikkö Kristian Karrasch, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tulliliitto ry (K)

25.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maahanmuuttovirasto (K)

- Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mikko Nygård, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- finanssisihteeri Satu Seikkula, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

30.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

06.05.2014

Yleiskeskustelu

- Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen.

13.05.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Luonnos

Yksityiskohtainen käsittely

14.05.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- HaVL 8/2014 vp

Lakivaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 07.05.2014 LaVL 9/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

11.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- talousjohtaja Tapio Laamanen, oikeusministeriö (K)

- osastopäällikkö, ylijohtaja Kari Kiesiläinen, oikeusministeriö

- osastopäällikkö, ylijohtaja Arto Kujala, oikeusministeriö

- valtionsyyttäjä Christer Lundström, Valtakunnansyyttäjänvirasto (K)

- ylijohtaja Tuula Asikainen, Rikosseuraamuslaitos (K)

- johtava hallintovouti Petteri Katajisto, Valtakunnanvoudinvirasto (K)

25.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pekka Vihervuori, korkein hallinto-oikeus (K)

- presidentti Timo Esko, Turun hovioikeus (K)

- osaston johtaja Jouko Räsänen, Helsingin käräjäoikeus (K)

- ylituomari Marjatta Mäenpää, Helsingin hallinto-oikeus (K)

- vakuutusoikeustuomari Olli Olanterä, vakuutusoikeus (K)

25.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- markkinaoikeus (K)

- Helsingin oikeusaputoimisto (K)

29.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- presidentti Pauliine Koskelo, korkein oikeus (K)

- hallintopäällikkö Kaijus Ervasti, Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (K)

- toimitusjohtaja Jari Sarjo, Senaatti-kiinteistöt

29.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- sisäministeriö (K)

30.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.05.2014

Merkitty saapuneeksi

- Senaatti-kiinteistöjen selvitys

06.05.2014

Epävirallinen keskustelu

07.05.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LaVL 9/2014 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 06.05.2014 LiVL 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

10.04.2014

Epävirallinen keskustelu

22.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- liikenneneuvos Riitta Viren, liikenne- ja viestintäministeriö (K)

- viestintäneuvos Elina Normo, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylijohtaja Rami Metsäpelto, Liikennevirasto

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- valtiovarainministeriö (K)

24.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Tiina Haapasalo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- ympäristö- ja yhteiskuntasuhteidenjohtaja Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä (K)

- toimitusjohtaja Mika Mäkilä, Linja-autoliitto (K)

- toimitusjohtaja Iiro Lehtonen, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

- toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki, Suomen Taksiliitto (K)

- rahoitusjohtaja Tuula Saxholm, Helsingin kaupunki (K)

- apulaisjohtaja Riitta-Liisa Vuorela, Viestintävirasto (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Matilainen, Finnet-liitto ry (K)

29.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- Liikenneviraston lisäselvitys 28.4.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.05.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 2/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 03.04.2014

Käsittely päättynyt 08.05.2014 MmVL 19/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

10.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

10.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöneuvos Jyri Inha, valtiovarainministeriö

- talousjohtaja Hannele Laihonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- maatalousneuvos Esa Hiiva, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Kirjaus

10.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- MTT Taloustutkimus (K)

Käsittely

11.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- budjettineuvos Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

- metsäneuvos Marja Kokkonen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen, maa- ja metsätalousministeriö

- johtaja Ari Eini, Suomen metsäkeskus (K)

- ylijohtaja Leena Paavilainen, Metsäntutkimuslaitos (K)

- yksikön johtaja Jouko Lehtoviita, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- lakimies Tommi Siivonen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

Kirjaus

11.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Koneyrittäjien liitto ry (K)

Käsittely

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- henkilöstö- ja kehitysjohtaja Tapio Pouta, Metsähallitus (K)

Merkitty saapuneeksi

- Maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

30.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.05.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

07.05.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

08.05.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 19/2014 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 14.04.2014

Käsittely päättynyt 07.05.2014 PuVL 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

23.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Käsittely

29.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Timo Rivinoja, puolustusministeriö (K)

- komentaja Petri Vähäkangas, Pääesikunta

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

07.05.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- Lausuntoluonnos - versio 0.1

Valmistunut:

- PuVL 5/2014 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 08.05.2014 SiVL 4/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi.

Käsittely

11.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Riitta Kaivosoja, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- johtaja Kirsi Kangaspunta, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- johtaja Matti Väisänen, opetus- ja kulttuuriministeriö

- opetusneuvos Jorma Karhu, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

22.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallintojohtaja Matti Lahtinen, Opetushallitus (K)

- koulutusjohtaja Heljä Misukka, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ (K)

23.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kehittämispäällikkö Juha Karvonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Marja Lahtinen, Suomen Kuntaliitto

- varapuheenjohtaja Tapio Kujala, Vapaa Sivistystyö ry (VST) (K)

- toiminnanjohtaja Riitta Rissanen, Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. (K)

24.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- alivaltiosihteeri Timo Lankinen, valtioneuvoston kanslia

- pääjohtaja Heikki Mannila, Suomen Akatemia (K)

- johtaja Ilona Lundström, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- johtaja Timo Lindholm, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (K)

- vararehtori Anna Mauranen, Suomen yliopistot UNIFI ry

25.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toiminnanjohtaja Jaana Lehto, Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO (K)

- hallituksen jäsen Heidi Husari, Elinkeinoelämän oppilaitokset ry ELO (K)

- varapuheenjohtaja Antti Ikonen, Suomen Rehtorit ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Taiteen edistämiskeskus (K)

- Suomen kirjastoseura (K)

- Suomen Lukiolaisten Liitto ry (K)

- Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry (K)

- Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry (K)

- Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry (K)

- Kallion lukio (K)

- Mäkelänrinteen lukio (K)

29.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- opetus- ja kulttuuriministeriön lisäselvitykset

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Kuopion klassillinen lukio (K)

- Suomen Olympiakomitea ry:n huippu-urheiluyksikkö (K)

Merkitty saapuneeksi

- Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry

30.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

08.05.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut:

Käsittely päättynyt 07.05.2014 StVL 2/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Ennakkokäsittely

08.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö

- neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki, sosiaali- ja terveysministeriö

- budjettineuvos Outi Luoma-aho, valtiovarainministeriö (K)

Asian ilmoittaminen

09.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

09.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- pääjohtaja Liisa Hyssälä, Kansaneläkelaitos

- johtaja Helena Pesola, Kansaneläkelaitos

- johtaja Mikael Forss, Kansaneläkelaitos

- talousjohtaja Kai Ollikainen, Kansaneläkelaitos (K)

- talouspäällikkö Antti Niemi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- erikoissuunnittelija Kirsi-Marja Lehtelä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

- erityisasiantuntija Tero Tyni, Suomen Kuntaliitto

- apulaisjohtaja Reijo Vuorento, Suomen Kuntaliitto (K)

- pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (K)

09.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

22.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- pääekonomisti Eugen Koev, Akava ry (K)

- ekonomisti Joonas Rahkola, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- sosiaaliasioiden päällikkö Heli Puura, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät

22.04.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Kuntaliitto (K)

- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

25.04.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

29.04.2014

Valmistava keskustelu

07.05.2014

Esitelty lausuntoluonnos

07.05.2014

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 2/2014 vp

Talousvaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 13.05.2014 TaVL 17/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

11.04.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

22.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- talousjohtaja Mika Niemelä, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvonantaja Helvi Kinnunen, Suomen Pankki (K)

- tutkimusjohtaja Markku Kotilainen, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (K)

- johtaja Seija Ilmakunnas, Palkansaajien tutkimuslaitos PT (K)

23.04.2014

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

30.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusneuvos Marja-Riitta Pihlman, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Mikko Saarinen, valtiovarainministeriö (K)

- johtaja Ilona Lundström, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

- toimitusjohtaja Anita Muona, Suomen Vientiluotto Oy (K)

- toimitusjohtaja Markus Suomi, Finpro ry

- johtaja Jouni Hakala, Suomen Teollisuussijoitus Oy (K)

- ekonomisti Simo Pinomaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Yrittäjät (K)

08.05.2014

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos 8.5.2014

Yksityiskohtainen käsittely

13.05.2014

Jatkettu yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVL 17/2014 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

11.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

11.04.2014

Päätetty jatkokäsittelystä.

23.04.2014

Epävirallinen keskustelu

- Olli Hietasen muistio (lausuntoluonnoksen 1. versio)

25.04.2014

Epävirallinen keskustelu

07.05.2014

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TuVL 2/2014 vp

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta

Saapunut:

Käsittely päättynyt 07.05.2014 TyVL 3/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

09.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Taina Eckstein, valtiovarainministeriö (K)

- työmarkkinaneuvos Raija Saastamoinen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen, työ- ja elinkeinoministeriö

- neuvotteleva virkamies Susanna Grimm-Vikman, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- ylitarkastaja Niina Kiviaho, sosiaali- ja terveysministeriö

10.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- elinkeinoasioiden päällikkö Antti Aarnio, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (K)

- ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry (K)

- johtaja Rauno Vanhanen, Suomen Yrittäjät ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

Merkitty saapuneeksi

- STM:n lisäselvitys 9.4.2014

22.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi tutkija Ohto Kanninen, Palkansaajien tutkimuslaitos PT (K)

- tutkimusjohtaja Markus Lahtinen, Pellervon Taloustutkimus PTT (K)

- tutkimusprofessori Tomi Kyyrä, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- tutkija Lauri Holappa, (K)

- vanhempi tutkija Antti Kasvio, Työterveyslaitos (K)

24.04.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tasa-arvoneuvos Riitta Martikainen, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- hallitusneuvos Riitta Kuusisto, sosiaali- ja terveysministeriö

- erityisasiantuntija Tommi Eskonen, Suomen Kuntaliitto (K)

- erikoistutkija Anna Pärnänen, Tilastokeskus (K)

29.04.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- Tilastokeskuksen lisäselvitys 29.4.2014

30.04.2014

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön lisäselvitys

06.05.2014

Yleiskeskustelu

- lausuntoluonnos

07.05.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

- korjattu lausuntoluonnos

Valmistunut:

- TyVL 3/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 09.04.2014

Käsittely päättynyt 25.04.2014 YmVL 8/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

22.04.2014

Ilmoitettu, että täysistunto on varannut valiokunnalle mahdollisuuden lausunnon antamiseen.

Käsittely

22.04.2014

Päätetty ryhtyä käsittelemään asiaa.

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Lauri Taro, valtiovarainministeriö (K)

- hallintojohtaja Oili Hintsala, ympäristöministeriö (K)

- pääsuunnittelija Tommi Laanti, ympäristöministeriö

- toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

25.04.2014

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 8/2014 vp