VNS 5/2005

lähiajan energia- ja ilmastopolitiikan linjauksista - kansallinen strategia

Ministeriö: Kauppa- ja teollisuusministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 07.12.2005 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 07.12.2005 valtiovarainvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.12.2005 liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.12.2005 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 07.12.2005 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 08.12.2005

Käsittely päättynyt 02.06.2006 TaVM 8/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.12.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

I käsittely

14.12.2005

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Käsittely

10.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Taisto Turunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- yli-insinööri Petteri Kuuva, kauppa- ja teollisuusministeriö

23.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöjohtaja Veikko Marttila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- kansainvälisen ympäristöpolitiikan yksikön päällikkö Jukka Siukosaari, ulkoasiainministeriö (K)

- ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö (K)

- rakennusneuvos Erkki Laitinen, ympäristöministeriö

07.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Kari Alho, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA (K)

Merkitty saapuneeksi

- Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen kirjallinen lausunto.

09.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntasuunnittelija Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaan liitto (K)

- toimistopäällikkö Jorma Telkkä, Etelä-Savon maakuntaliitto (K)

- aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, Hämeen liitto (K)

- maakuntahallituksen puheenjohtaja Kauko Ojala, Keski-Pohjanmaan liitto

- kehittämispäällikkö Martti Ahokas, Keski-Suomen liitto (K)

- maakuntasihteeri Ulla Karvo, Lapin liitto (K)

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

- maakuntasuunnittelija Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto (K)

- voimalaitospäällikkö (Lahti-Energia Oy) Matti Kivelä, Päijät-Hämeen liitto (K)

- kyläasiamies (Satakunnan Kyläverkko -hanke) Sari Uoti, Satakuntaliitto (K)

- vs. johtaja Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto (K)

- neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- liikenneneuvos Raisa Valli, liikenne- ja viestintäministeriö

- ympäristöylitarkastaja Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö

- finanssineuvos Heikki Sourama, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Jorma Keva, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Pirkanmaan liiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Varsinais-Suomen liiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Kymenlaakson liiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Itä-Uudenmaan liiton kirjallinen lausunto.

23.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- energiatalouden professori Pekka Pirilä, Teknillinen korkeakoulu (K)

- professori Lassi Linnanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

- professori Seppo Valkealahti, Tampereen teknillinen yliopisto (K)

- varapääjohtaja Mikko Alestalo, Ilmatieteen laitos (K)

- tutkimusprofessori Matti Jantunen, Kansanterveyslaitos (K)

- toimialajohtaja Teija Lahti-Nuuttila, Teknologian kehittämiskeskus TEKES (K)

24.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valmiusasiamies Matti Jauhiainen, Huoltovarmuuskeskus (K)

- energiapoliittinen asiamies Jouni Punnonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- johtaja Sirpa Smolsky, Teknologiateollisuus ry (K)

- toimialajohtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- energia- ja ympäristöpäällikkö Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi

- Kemianteollisuus ry:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjien kirjallinen lausunto.

31.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Timo Toivonen, Fingrid Oyj (K)

- toimialajohtaja, professori Mikko Kara, VTT prosessit (K)

04.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Timo Rajala, Pohjolan Voima Oy (K)

- toimitusjohtaja Pertti Simola, Teollisuuden Voima Oy (K)

- johtaja Esa Hyvärinen, Fortum Oyj (K)

- johtaja Tuomo Saarni, Gasum Oy (K)

- toimitusjohtaja Hannu Kauppinen, Maakaasuyhdistys ry (K)

06.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Martti Tiuri, (K)

- professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu (K)

- toiminnanjohtaja Erkki Haapanen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

- hallituksen jäsen Esa Holttinen, Teknologiateollisuus ry:n Tuulivoima-alan toimittajat (K)

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

07.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Petri Väisänen, FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys (K)

- asiamies Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Tage Fredriksson, Puuenergia ry (K)

- toimialapäällikkö Tomi Salo, Koneyrittäjien liitto (K)

- toimialajohtaja Juhani Hakkarainen, Vapo Oy

20.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristötekniikan professori Esa Marttila, Lappeenrannan teknillinen yliopisto (K)

- toimialajohtaja Dan Asplund, Jyväskylän teknologiakeskus (K)

- tutkija Jari Ihonen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT (K)

- Managing Partner Kari Sinivuori, GreenStream Network Oy (K)

- hallituksen jäsen Pekka Haikonen, Suomen Lämmöneristevalmistajien Yhdistys Finnisol ry (K)

21.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen, St1 Finland Oy (K)

- toimitusjohtaja Juha Solio, Limetti Oy (K)

- energia- ja ilmastoasiantuntija Annukka Berg, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- ilmastovastaava Kaisa Kosonen, Greenpeace Pohjola (K)

Merkitty saapuneeksi

- WinWind Oy:n kirjallinen lausunto.

28.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- energia- ja ympäristöpäällikkö Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry

- johtaja Sirpa Smolsky, Teknologiateollisuus ry (K)

- energia- ja ympäristöjohtaja Kari Norberg, Rautaruukki Oyj

Merkitty saapuneeksi

- Inesco Oy:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- asiantuntijoiden toimenpide-ehdotukset 21.4.2006.

02.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT (K)

- liikenneneuvos Raisa Valli, liikenne- ja viestintäministeriö

04.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- opetusneuvos Erja Heikkinen, opetusministeriö

- Director Tapio Wallenius, ulkoasiainministeriö (K)

Merkitty saapuneeksi

- pj. Skinnarin liite.

09.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Jaakko Ojala, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Teknologiateollisuus ry:n lisämateriaali 8.5.2006.

10.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- valtiovarainministeri Eero Heinäluoma, valtiovarainministeriö

- valtiosihteeri Pertti Rauhio, valtiovarainministeriö

- finanssineuvos Heikki Sourama, valtiovarainministeriö

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

11.05.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen,

Merkitty saapuneeksi

- opetusministeriön kirjallinen lausunto 8.5.2006.

16.05.2006

Valmistava keskustelu

30.05.2006

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön kaaviot.

31.05.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 30.5.2006

01.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos II 1.6.2006

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön muistio 1.6.2006.

Merkitty saapuneeksi

- valiokunnan jäsenten lausuma- ja täydennysehdotuksia.

02.06.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos III 2.6.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos IV 2.6.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 8/2006 vp

Valtiovarainvaliokunta

Saapunut: 07.12.2005

Käsittely päättynyt 04.04.2006 VaVL 9/2006 vp

Käsittelyvaiheet

08.12.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

I käsittely

08.12.2005

Päätetty jatkokäsittelystä.

- - päätetään kuulla asiantuntijoita valiokunnassa.

Käsittely

07.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Taisto Turunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Pekka Tervo, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Jaakko Ojala, ympäristöministeriö (K)

10.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Heikki Sourama, valtiovarainministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Juha Honkatukia, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

14.02.2006

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

21.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- toimialajohtaja Mikko Kara, VTT (K)

- ylijohtaja Mika Purhonen, Huoltovarmuuskeskus (K)

- johtaja Martti Äijälä, Tekes (K)

24.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ilmasto- ja energia-asiantuntija Annukka Berg, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

28.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Juha Honkatukia, VATT Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

- tutkimusjohtaja Kari Alho, ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (K)

03.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamies Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry (K)

- erikoistutkija Kalle Laaksonen, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT (K)

03.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjät ry:n kirjallinen lausunto

07.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- johtaja Aimo Kastinen, Kemianteollisuus ry (K)

- energia- ja ympäristöpäällikkö Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry (K)

- toimialapäällikkö Juha Luhanka, Rakennusteollisuus RT ry (K)

- johtaja Sirpa Smolsky, Teknologiateollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

10.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja Petri Väisänen, Suomen Bioenergiayhdistys FINBIO ry (K)

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

- puheenjohtaja Bengt Tammelin, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Markku Paavilainen, Wood Focus Oy (K)

- johtaja Mikko Viljakainen, Wood Focus Oy

10.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- Gasum Oy:n kirjallinen lausunto.

10.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- maakuntaliittojen kirjalliset lausunnot.

14.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Heikki Sourama, valtiovarainministeriö (K)

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- asiantuntija Jouni Punnonen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- toimitusjohtaja Jaakko Silpola, Turveteollisuusliitto ry (K)

14.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- Koneyrittäjien liitto ry:n kirjallinen lausunto.

21.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

21.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön lisäselvitys.

21.03.2006

Valmistava keskustelu

28.03.2006

Jätetty asia pöydälle

- Lausuntoluonnos jätettiin pöydälle.

04.04.2006

Valmistunut:

- VaVL 9/2006 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Saapunut: 20.01.2006

Käsittely päättynyt 04.04.2006 LiVL 7/2006 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

09.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Käsittely

15.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yli-insinööri Pentti Puhakka, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- yli-insinööri Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö

- liikenneneuvos Raisa Valli, liikenne- ja viestintäministeriö

21.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö

- ympäristöjohtaja Veikko Marttila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- varapääjohtaja Mikko Alestalo, Ilmatieteen laitos (K)

23.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Jukka Siukosaari, ulkoasiainministeriö (K)

- teknologia-asiantuntija Marjatta Aarniala, Teknologian kehittämiskeskus Tekes (K)

24.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Raimo Mansukoski, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- liikenneinsinööri Silja Siltala, Suomen Kuntaliitto (K)

- ilmasto- ja energia-asiantuntija Annukka Berg, Suomen luonnonsuojeluliitto (K)

- johtaja Sirpa Smolsky, Teknologiateollisuus ry (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto ry (K)

28.02.2006

Merkitty saapuneeksi

- Maan ystävät ry:nja Suomen Liikenneliiton kirjalliset asiantuntijalausunnot

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Esa Hyvärinen, Fortum Oyj (K)

- johtaja Tuomo Saarni, Gasum Oy (K)

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

- viestintäjohtaja Juha Poikola, Pohjolan Voima Oy (K)

- johtava asiantuntija Jouko Rämö, Pohjolan Voima Oy

- ilmastoasiantuntija Marja Jallinoja, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

- tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

02.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Pentti Rantala, Autoalan Keskusliitto (K)

- toimitusjohtaja Pasi Nieminen, Autoliitto ry (K)

- toimitusjohtaja Pekka Puputti, Autotuojat ry (K)

- toimitusjohtaja Saara Remes, Linja-autoliitto (K)

- johtaja Pasi Moisio, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry (K)

08.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Pertti Pitkänen, Finnair Oyj (K)

- ympäristöpäällikkö Otto Lehtipuu, VR-Yhtymä (K)

09.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntasuunnittelija Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaan liitto (K)

- toimistopäällikkö Jorma Telkkä, Etelä-Savon maakuntaliitto (K)

- kehittämispäällikkö Martti Ahokas, Keski-Suomen liitto (K)

- aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto (K)

- maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto (K)

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto (K)

- maakuntasihteeri Ulla Karvo, Lapin liitto (K)

- voimalaitospäällikkö Matti Kivelä, Lahti Energia Oy

- vs. johtaja Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto (K)

- maakuntahallituksen puheenjohtaja Kauko Ojala, Keski-Pohjanmaan liitto

- maakuntasuunnittelija Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (K)

- aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, Hämeen liitto (K)

- kyläasiamies (Satakunnan Kyläverkko -hanke) Sari Uoti, Satakuntaliitto (K)

- kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto (K)

- finanssineuvos Heikki Sourama, valtiovarainministeriö

- ympäristöylitarkastaja Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö

- liikenneneuvos Raisa Valli, liikenne- ja viestintäministeriö

- ylitarkastaja Jorma Keva, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

10.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Juha Solio, Limetti Oy (K)

- projektipäällikkö Juha Mieskonen, Prizztech Oy (K)

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

21.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Kai Sipilä, VTT (K)

- erikoistutkija Hannu Pihala, VTT (K)

- viestintäjohtaja Juha Poikola, Pohjolan Voima Oy (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

28.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- sihteerin laatima muistio

Merkitty saapuneeksi

- Motiva Oy:n esitys

Valmistava keskustelu

31.03.2006

Yleiskeskustelu

04.04.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

04.04.2006

Merkitty saapuneeksi

- Vapo Oy:n kirjallinen asiantuntijalausunto

Jatkettu yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- LiVL 7/2006 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 08.12.2005

Käsittely päättynyt 20.04.2006 MmVL 6/2006 vp

Käsittelyvaiheet

09.12.2005

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

16.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, kauppa- ja teollisuusministeriö (K)

- ympäristöylitarkastaja Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- professori Hannu Ilvesniemi, Metsäntutkimuslaitos

- professori Erkki Tomppo, Metsäntutkimuslaitos (K)

- johtaja Markku Tornberg, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto ry

- energia- ja ympäristöpäällikkö Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry (K)

21.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöjohtaja Veikko Marttila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- asiamies Rikard Korkman, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- toimitusjohtaja Matti Hilli, Vapo Oy (K)

- puheenjohtaja Matti Hilli, Turveteollisuusliitto ry

- johtaja Stig Nickull, Oy Alholmens Kraft Ab (K)

28.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi tutkija Matti Sirén, Metsäntutkimuslaitos (K)

- tutkija Klaus Silfverberg, Metsäntutkimuslaitos (K)

- toimialapäällikkö Tomi Salo, Koneyrittäjien liitto ry

01.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Hannu Ilvesniemi, Metsäntutkimuslaitos (K)

- teknologiapäällikkö Satu Helynen, Valtion teknillinen tutkimuskeskus (K)

- professori Jouko Korppi-Tommola, Jyväskylän yliopisto (K)

- hallituksen jäsen Pekka Laurila, Finbio - Suomen Bioenergiayhdistys (K)

02.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- metsänhoitaja Tage Fredriksson, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio (K)

- professori Aarne Pehkonen, Helsingin yliopisto (K)

- toimitusjohtaja Jyrki Heilä, Biovakka (K)

- toimitusjohtaja Kimmo Koivunen, Finnish Bioenergy Oy (K)

- tutkija Asko Kukkonen, (K)

23.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö (K)

- erikoistutkija Eila Turtola, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (K)

- professori Paavo Pelkonen, Joensuun yliopisto (K)

- johtaja Dan Asplund, Jyväskylän teknologiakeskus Oy (K)

- ilmastoasiantuntija Annukka Berg, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- tuotekehitysjohtaja Mauno Ylivakeri, Sisu Diesel Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Ymäristöministeriön kirjallinen lausunto

24.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- teollisuusjohtaja Teuvo Pollari, Altia Oyj (K)

- Juha Solio, Limetti Oy (K)

- toimitusjohtaja Kimmo Rahkamo, Neste Oil Oyj (K)

- kehitysjohtaja Juha-Pekka Kekäläinen, Neste Oil Oyj

- projektipäällikkö Jouko Mannonen, Pyhäjärven Kehitys Oy (K)

- toimitusjohtaja Aate Laukkanen, Suomen Bioetanoli (K)

28.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtaja Tuomo Saarni, Gasum Oy (K)

- toimitusjohtaja Vesa Kurula, Sucros Oy (K)

29.03.2006

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

Valmistava keskustelu

31.03.2006

Merkitty saapuneeksi

- valtiovarainministeriön kirjallinen lausunto

05.04.2006

Merkitty saapuneeksi

- Vapo Oy:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- MTT:n kirjallinen lausunto

Merkitty saapuneeksi

- co/Autohaus JR Oy:n kirjallinen lausunto

07.04.2006

Merkitty saapuneeksi

- kauppa- ja teollisuusministeriön kirjallinen lausunto

18.04.2006

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön muistio 6.4.2006

19.04.2006

Yleiskeskustelu

20.04.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 6/2006 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 07.12.2005

Käsittely päättynyt 20.04.2006 YmVL 8/2006 vp

Käsittelyvaiheet

07.02.2006

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

08.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- professori Yrjö Haila, Tampereen yliopisto (K)

- dosentti Ilmo Mäenpää, Oulun yliopisto (K)

14.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- toimitusjohtaja Jouko Kinnunen, Motiva Oy (K)

- kehitysjohtaja Ilari Aho, Motiva Oy (K)

- viestintäjohtaja Päivi Laitila, Motiva Oy (K)

- tuoteryhmäpäällikkö Ulla Suomi, Motiva Oy (K)

- asiakasryhmäpäällikkö Seppo Hulkkonen, Motiva Oy (K)

15.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, ympäristöministeriö

- yli-insinööri Petteri Kuuva, kauppa- ja teollisuusministeriö

- neuvotteleva virkamies Jaakko Ojala, ympäristöministeriö

17.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- varapääjohtaja Mikko Alestalo, Ilmatieteen laitos (K)

- professori Peter Lund, Teknillinen korkeakoulu (K)

21.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yliassistentti Ari Lampinen, Jyväskylän yliopisto (K)

- toimialajohtaja Mikko Kara, VTT (K)

Merkitty saapuneeksi

- Electrowatt-Ekono Oy:n Esa Holttisen kirjallinen lausunto.

22.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ylijohtaja Taisto Turunen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- yli-insinööri Petteri Kuuva, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylijohtaja Pekka Jalkanen, ympäristöministeriö (K)

- rakennusneuvos Erkki Laitinen, ympäristöministeriö

- ympäristöjohtaja Veikko Marttila, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- teknologia-asiantuntija Marjatta Aarniala, TEKES Teknologian kehittämiskeskus (K)

23.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Jukka Siukosaari, ulkoasiainministeriö (K)

- erikoistutkija Markku Suvanen, opetusministeriö (K)

- liikenneneuvos Raisa Valli, liikenne- ja viestintäministeriö

- neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen, työministeriö (K)

24.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Kari Alho, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos

- ohjelmajohtaja Mari Walls, MTT (K)

- tutkimusjohtaja Juha Honkatukia, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (K)

- professori Martti Tiuri, (K)

28.02.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- finanssineuvos Heikki Sourama, valtiovarainministeriö (K)

- yksikönpäällikkö Alec Estlander, Suomen ympäristökeskus (K)

- suunnittelija Mikko Savastola, Kuopion kaupunki (K)

- kunnanjohtaja Hannu Rämö, Nousiaisten kunta (K)

- kehittämispäällikkö Sami Tuhkanen, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA (K)

- ilmastoasiantuntija Marja Jallinoja, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (K)

- tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen, YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

- johtava energia-asiantuntija Anne Ahtiainen, Varsinais-Suomen energiatoimisto (K)

01.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Riitta Larnimaa, Elinkeinoelämän keskusliitto EK (K)

- johtaja Jukka Leskelä, Energiateollisuus ry (K)

- myyntijohtaja Antero Hietaluoma, ABB Oy (K)

- toimitusjohtaja Harri Natunen, Boliden Kokkola Oy (K)

- johtava asiantuntija Jouko Rämö, Pohjolan Voima Oy (K)

- viestintäjohtaja Juha Poikola, Pohjolan Voima Oy

- teknologiajohtaja Peter Sandvik, Rautaruukki Oyj (K)

- toimitusjohtaja Antti Zitting, Sacotec Oy (K)

02.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tulosryhmän johtaja Olavi Tikka, Helsingin kaupunki (K)

- johtaja Esa Hyvärinen, Fortum Oyj (K)

- viestintäjohtaja Tuomo Saarni, Gasum Oy (K)

- toimitusjohtaja Seppo Ruohonen, Helsingin Energia (K)

- toiminnanjohtaja Petri Koivula, Lämpöpumppuyhdistys ry (K)

- varapuheenjohtaja Sanna Marttinen, Suomen Biokaasukeskus ry (K)

03.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Euroopan parlamentin jäsen Riitta Myller,

- Euroopan parlamentin jäsen Satu Hassi,

09.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- maakuntasuunnittelija Antti Saartenoja, Etelä-Pohjanmaan liitto

- toimistopäällikkö Jorma Telkkä, Etelä-Savon maakuntaliitto

- aluesuunnittelupäällikkö Hannu Raittinen, Hämeen liitto

- kehittämispäällikkö Martti Ahokas, Keski-Suomen liitto

- maakuntasihteeri Ulla Karvo, Lapin liitto

- maakuntajohtaja Olav Jern, Pohjanmaan liitto

- maakuntasuunnittelija Pasi Pitkänen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

- kehitysjohtaja Ilkka Yliniemi, Pohjois-Pohjanmaan liitto

- maakuntajohtaja Jussi Huttunen, Pohjois-Savon liitto

- aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto

- voimalaitospäällikkö (Lahti-Energia Oy) Matti Kivelä, Päijät-Hämeen liitto

- kyläasiamies (Satakunnan Kyläverkko -hanke) Sari Uoti, Satakuntaliitto

- vs. johtaja Riitta Murto-Laitinen, Uudenmaan liitto

- neuvotteleva virkamies Erkki Eskola, kauppa- ja teollisuusministeriö

- ylitarkastaja Jukka Saarinen, kauppa- ja teollisuusministeriö

- liikenneneuvos Raisa Valli, liikenne- ja viestintäministeriö

- ympäristöylitarkastaja Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Birgitta Vainio-Mattila, maa- ja metsätalousministeriö

- ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, maa- ja metsätalousministeriö

- finanssineuvos Heikki Sourama, valtiovarainministeriö

- ylitarkastaja Jorma Keva, ympäristöministeriö

Merkitty saapuneeksi

- Kymenlaakson liiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Pirkanmaan liiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Varsinais-Suomen liiton kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Itä-Uudenmaan liiton kirjallinen lausunto.

10.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö (K)

- varapuheenjohtaja Jukka Talvitie, Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Aleksi Neuvonen, Dodo - Tulevaisuuden elävä luonto ry (K)

- energiakampanjavastaava Kaisa Kosonen, Greenpeace Pohjola ry (K)

- kehityspoliittinen sihteeri Miia Toikka, Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kepa (K)

- ilmastokampanjavastaava Heikki Korpela, Maan ystävät ry (K)

- hallituksen jäsen Jonas Biström, Natur och Miljö rf (K)

- energia- ja ilmastoasiantuntija Annukka Berg, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

- suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Finland (K)

14.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- energia- ja ympäristöpäällikkö Stefan Sundman, Metsäteollisuus ry (K)

- toimistopäällikkö Jorma Telkkä, Itä-Suomen Energiatoimisto (K)

- toiminnanjohtaja Tage Fredriksson, Puuenergia ry (K)

- puheenjohtaja Petri Väisänen, Suomen Bioenergiayhdistys Finbio ry (K)

- toiminnanjohtaja Reine Piippo, Suomen Pellettienergiayhdistys ry (K)

- varapuheenjohtaja Matts Kempe, Suomen Pellettienergiayhdistys ry

- energiajohtaja Timo Koivuniemi, Stora Enso Oy (K)

- toimitusjohtaja Matti Hilli, Vapo Oy (K)

15.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- asiamies Ilpo Mattila, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- apulaisjohtaja Matti Viialainen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK (K)

- toiminnanjohtaja Erkki Haapanen, Suomen Tuulivoimayhdistys ry (K)

- toimitusjohtaja Timo Mäki, Suomen Hyötytuuli Oy (K)

- vientipäällikkö Matti Lilja, WinWind Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC:n kirjallinen lausunto.

21.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ympäristöinsinööri Kalevi Luoma, Suomen Kuntaliitto

- ympäristöpäällikkö Kaisu Anttonen, Tampereen kaupunki (K)

- toimitusjohtaja Eero Pekkola, Oilon Oy (K)

- toimialapäällikkö Tomi Salo, Koneyrittäjien liitto (K)

- toimitusjohtaja Katri Penttinen, Ympäristöyritysten Liitto ry (K)

- toimitusjohtaja Jarmo Nupponen, Öljy- ja Kaasualan Keskusliitto (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Yrittäjien kirjallinen lausunto.

24.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- Euroopan parlamentin jäsen Eija-Riitta Korhola, (K)

Merkitty saapuneeksi

- maa- ja metsätalousministeriön lisäselvitys.

28.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkimusjohtaja Kai Sipilä, VTT (K)

- erikoistutkija Mikko Hongisto, (K)

- tutkimusprofessori Ilkka Savolainen, VTT (K)

- varatoimitusjohtaja Jussi Nykänen, GreenStream Network Oy (K)

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Tuulivoimayhdistyksen lisäselvitys.

29.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Mikkelin kaupunki (K)

- ympäristötarkastaja Heli Jutila, Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi (K)

- johtaja Sirpa Smolsky, Teknologiateollisuus ry (K)

- puheenjohtaja Folke Malmgren, Vindkraftföreningen rf (K)

- toimialajohtaja Dan Asplund, Jyväskylän Teknologiakeskus Oy (K)

- kehityspäällikkö Pekka Haikonen, Finnisol ry (K)

- johtaja Juha Ryyppö, Saint-Gobain Isover Oy (K)

- hallituksen puheenjohtaja Kaarlo Siukola, Suomen Biojalostus Oy (K)

30.03.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tutkija Jari Ihonen, VTT (K)

04.04.2006

Asiantuntijoiden kuuleminen

- tiedetoimittaja Pasi Toiviainen, YLE

Merkitty saapuneeksi

- Altia Oyj:n kirjallinen lausunto.

Merkitty saapuneeksi

- Suomen Biojalostus Oy:n lisäselvitykset.

Epävirallinen keskustelu

05.04.2006

Valmistava keskustelu

Merkitty saapuneeksi

- sosiaali- ja terveysministeriön kirjallinen lausunto.

18.04.2006

Yleiskeskustelu

19.04.2006

Jatkettu yleiskeskustelu

20.04.2006

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 8/2006 vp