VNS 5/2010

VNS 5/2010

Suomen osallistumisesta EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon EUNAVFOR Atalantaan

Ministeriö: Ulkoasiainministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 29.09.2010 ulkoasiainvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 29.09.2010 puolustusvaliokuntaan lausuntoa varten

Ulkoasiainvaliokunta

Saapunut: 30.09.2010

Käsittely päättynyt 18.11.2010 UaVM 8/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

30.09.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön johtaja Helena Partanen, puolustusministeriö

- komentaja Veli-Pekka Heinonen, merivoimien esikunta

- yksikön päällikkö Outi Holopainen, ulkoasiainministeriö

- lähetystöneuvos Anne Huhtamäki, ulkoasiainministeriö

28.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Jyri Häkämies,

- puolustusasiainneuvos Mari Eteläpää, puolustusministeriö

Merkitty saapuneeksi lausunto

- PuVL 10/2010 vp

16.11.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Yleiskeskustelu

18.11.2010

Yksityiskohtainen käsittely

- Mietintöluonnos - versio 0.2

Valmistunut:

- UaVM 8/2010 vp

Puolustusvaliokunta

Saapunut: 30.09.2010

Käsittely päättynyt 21.10.2010 PuVL 10/2010 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

05.10.2010

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

06.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puolustusministeri Jyri Häkämies, puolustusministeriö

- asiantuntija Mika Kaijamo, puolustusministeriö

08.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- yksikön päällikkö Outi Holopainen, ulkoasiainministeriö

12.10.2010

Asiantuntijoiden kuuleminen

- vanhempi osastoesiupseeri Jukka Tuononen, puolustusministeriö

- eversti, apulaisosastopäällikkö Juha Pyykönen, Pääesikunta

- lainsäädäntöneuvos Katariina Jahkola, oikeusministeriö (K)

- komentaja Veli-Pekka Heinonen, Merivoimien Esikunta

14.10.2010

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

21.10.2010

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- PuVL 10/2010 vp

​​​​