VNS 5/2013

VNS 5/2013

elintarviketurvallisuudesta 2013 - 2017

Ministeriö: Maa- ja metsätalousministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 23.05.2013 maa- ja metsätalousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt 23.05.2013 sivistysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 23.05.2013 sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 23.05.2013 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 24.05.2013

Käsittely päättynyt 20.02.2014 MmVM 1/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

28.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

14.06.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 20/2013 vp

19.09.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- StVL 11/2013 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö

- neuvotteleva virkamies Heli Kuusipalo, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- osastonjohtaja Maria Teirikko, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- erikoistutkija Terhi Latvala, MTT Taloustutkimus (K)

09.10.2013

Merkitty saapuneeksi lausunto

- SiVL 13/2013 vp

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarvikehygienian professori Hannu Korkeala, Helsingin yliopisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta (K)

- puheenjohtaja, ELL Kirsi Sario, Suomen Eläinlääkäriliitto (K)

- apulaisjohtaja Riitta Jalkanen, Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) (K)

- erityisasiantuntija Heli Reinivuo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- johtaja Marleena Tanhuanpää, Elintarviketeollisuusliitto ry (K)

- elintarvikeasiantuntija, ETM Annika Marniemi, Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry (K)

- varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (K)

- eläinlääkäri Leena Suojala, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Kirjaus

09.10.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC (K)

- Suomen ympäristökeskus (SYKE) (K)

Käsittely

07.02.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Tulli (K)

- Päivittäistavarakauppa ry (K)

12.02.2014

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 6.2.

19.02.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

20.02.2014

Jatkettu yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVM 1/2014 vp

Sivistysvaliokunta

Saapunut: 24.05.2013

Käsittely päättynyt 20.09.2013 SiVL 13/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

24.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

31.05.2013

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

05.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- eläinlääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- opetusneuvos Erja Heikkinen, opetus- ja kulttuuriministeriö (K)

- opetusneuvos Marjaana Manninen, Opetushallitus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry

07.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- jaostopäällikkö Pirkko Tuominen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- johtava tutkija, ETT Maria Saarela, VTT (K)

- erityisasiantuntija Tarja Hartikainen, Suomen Kuntaliitto (K)

- ruokakulttuuriasiamies Anni-Mari Syväniemi, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- hallituksen puheenjohtaja Taina Laaksoharju, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys (K)

- vapaaehtois-ja puutarhatoiminnan koordinaattori Janne Länsipuro, Lasten ja nuorten puutarhayhdistys (K)

11.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- puheenjohtaja, KM Anneli Rantamäki, Kotitalousopettajien liitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Marianne Heikkilä, Marttaliitto ry (K)

- toiminnanjohtaja Liisa Niilola, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry (K)

- nuorisotyön johtaja Marjaana Liukko, Suomen 4H-liitto (K)

12.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- erikoistutkija Jarkko Niemi, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) (K)

- professori Marja-Liisa Hänninen, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellinen tiedekunta (K)

- ruokakulttuurin professori Johanna Mäkelä, (K)

14.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- ruokapalvelupäällikkö Aulikki Johansson, Helsingin kaupunki, Palmia (K)

- palveluesimies Sirkka-Liisa Antman, Helsingin kaupunki, Palmia (K)

- toiminnanjohtaja Leila Kekkonen, Keliakialiitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ruokapalvelujohtaja Toini Linnanmäki, Kirkkonummen kunta

10.09.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Suomen Akatemia

13.09.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

20.09.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Todettu asian käsittely valiokunnassa päättyneeksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Saapunut: 24.05.2013

Käsittely päättynyt 06.09.2013 StVL 11/2013 vp

Käsittelyvaiheet

28.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

12.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarvikeylitarkastaja Anna Lemström, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Sirpa Sarlio-Lähteenkorva, sosiaali- ja terveysministeriö (K)

- tutkija Heli Kuusipalo, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (K)

- johtaja Susanna Pesonen, Elintarviketurvallisuusvirasto Evira (K)

- eläinlääkäri Tita-Maria Muhonen, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

14.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

06.09.2013

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- StVL 11/2013 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 24.05.2013

Käsittely päättynyt 13.06.2013 YmVL 20/2013 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

29.05.2013

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

04.06.2013

Asiantuntijoiden kuuleminen

- elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- ylitarkastaja Kati Suomalainen, ympäristöministeriö (K)

- osastonjohtaja Tuula Honkanen-Buzalski, Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA (K)

- professori Raija Tahvonen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

- johtava tutkija Matti Verta, Suomen ympäristökeskus (K)

- johtava tutkija Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) (K)

- laboratoriojohtaja Janne Nieminen, Tullilaboratorio (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

07.06.2013

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

12.06.2013

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Säteilyturvakeskus STUK (K)

13.06.2013

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 20/2013 vp

​​​​