VNS 9/2014

VNS 9/2014

Suomi kestävän luonnonvaratalouden edelläkävijäksi 2050 Valtioneuvoston luonnonvaraselonteon "Älykäs ja vastuullinen luonnonvaratalous" linjausten päivitys eduskunnalle 2014

Ministeriö: Työ- ja elinkeinoministeriö

Asian valiokuntakäsittely

Saapumisvaihe

Asiantuntijavaihe
/jaostovaihe

Keskusteluvaihe

Ratkaistavana

Käsittely
päättynyt

Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 talousvaliokuntaan mietintöä varten
Täysistunto lähettänyt tulevaisuusvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 maa- ja metsätalousvaliokuntaan lausuntoa varten
Täysistunto lähettänyt 25.11.2014 ympäristövaliokuntaan lausuntoa varten

Talousvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 05.03.2015 TaVM 35/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi mietinnön antamista varten.

Käsittely

20.01.2015

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

Merkitty saapuneeksi lausunto

- YmVL 25/2014 vp

22.01.2015

Merkitty saapuneeksi lausunto

- TuVL 5/2014 vp

29.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Jaana Kaipainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtaja Teija Lahti-Nuuttila, Tekes - teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- ympäristöministeriö (K)

30.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- johtava asiantuntija Mikael Ohlström, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (K)

- asiantuntija Jouni Lind, Teknologiateollisuus ry (K)

- energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom, Metsäteollisuus ry (K)

- varapuheenjohtaja Sirkku Manninen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Energiateollisuus ry (K)

- Kaivosteollisuus ry (K)

Pyydetty kirjallinen lausunto:

05.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvonantaja Georgina Carnegie, Sentient Group (K)

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

Merkitty saapuneeksi lausunto

- MmVL 49/2014 vp

Päätetty lisäasiantuntijoiden kutsumisesta.

19.02.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- tutkimusjohtaja Pekka Nurmi, Geologian tutkimuskeskus (K)

Valmistava keskustelu

24.02.2015

Jatkettu valmistava keskustelu

05.03.2015

Yleiskeskustelu

- Mietintöluonnos 5.3.2015

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TaVM 35/2014 vp

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 03.02.2015 MmVL 49/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

27.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

21.01.2015

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- ylitarkastaja Jaana Kaipainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö (K)

- tutkimus- ja kehittämispäällikkö Sirpa Thessler, Luonnonvarakeskus (K)

- metsäasioiden päällikkö Jouni Väkevä, Metsäteollisuus ry (K)

- ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- johtava asiantuntija Lari Rajantie, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (K)

- toimialapäällikkö (puuenergia) Tage Fredriksson, Bioenergia ry (K)

23.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

30.01.2015

Yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

03.02.2015

Jatkettu yleiskeskustelu

- Lausuntoluonnos

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- MmVL 49/2014 vp

Tulevaisuusvaliokunta

Saapunut: 25.11.2014

Käsittely päättynyt 21.01.2015 TuVL 5/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

10.12.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö (K)

- ylitarkastaja Jaana Kaipainen, maa- ja metsätalousministeriö (K)

- johtava asiantuntija Lari Rajantie, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA (K)

- pääsihteeri Sirpa Thessler, Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä LYNET (K)

- pääjohtaja Lea Kauppi, Suomen ympäristökeskus

16.01.2015

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

Valmistava keskustelu

16.01.2015

Epävirallinen keskustelu

21.01.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- TuVL 5/2014 vp

Ympäristövaliokunta

Saapunut: 26.11.2014

Käsittely päättynyt 16.01.2015 YmVL 25/2014 vp

Käsittelyvaiheet

Asian ilmoittaminen

26.11.2014

Ilmoitettu asia valiokuntaan saapuneeksi lausunnon antamista varten.

Käsittely

26.11.2014

Asiantuntijasuunnitelma hyväksytty

27.11.2014

Asiantuntijoiden kuuleminen

- neuvotteleva virkamies Mika Honkanen, työ- ja elinkeinoministeriö (K)

- neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, ympäristöministeriö (K)

- johtava asiantuntija Lari Rajantie, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (K)

- ympäristöjohtaja Liisa Pietola, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry (K)

- toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen, Suomen luonnonsuojeluliitto ry (K)

02.12.2014

Merkitty saapuneeksi kirjallinen lausunto:

- maa- ja metsätalousministeriö (K)

Todettu asiantuntijakuuleminen päättyneeksi.

16.01.2015

Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

Valmistunut:

- YmVL 25/2014 vp

​​​​