Täysistunnon pöytäkirja 115/2012 rd

PR 115/2012 rd

115. TORSDAGEN DEN 22 NOVEMBER 2012 kl. 16.00

Justerat 2.0r

De statsägda bolagens samhällsansvar

Ledamot Risto Kalliorinnes fråga besvarades av utvecklingsminister Hautala. Svaret följdes av en debatt (PTK (115/1) ).